Genderové audity ve členských firmách OHK Šumperk

Genderové audity ve členských firmách OHK Šumperk Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00077 Doba realizace projektu: 1. listopad 2012 až 31. říjen 2014 Cílová hodnota projektu: Nově vytvořená pracovní místa pro znevýhodněnou skupinu Jedná se o nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa u zaměstnavatelů pro ženy (případně muže) po návratu z rodičovské dovolené. Zaměstnavatelům bude poskytován mzdový příspěvek na pracovní místo […]

Genderové audity ve členských firmách OHK Šumperk

Genderové audity ve členských firmách OHK Šumperk Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00077 Doba realizace projektu: 1. listopad 2012 až 31. říjen 2014 Hlavní klíčovou aktivitou projektu je provádění genderových auditů a následná implementace jejich výsledků do praxe auditovaných firem. Tato aktivita je dlouhodobá a bude probíhat po celou dobu realizace projektu. Klíčová aktivita je zaměřena na zajištění informování širší veřejnosti […]

Dokument: Rovné příležitosti a genderová rovnost

Rovné příležitosti a genderová rovnost Úvod do problematiky, seznámení s pojmy 1.     Úvod do problematiky: Rovnoprávnost mužů a žen  a její současná situace: Všichni by měli mít právo žít spokojeně takový život, jaký si vyberou. Chodit do takové práce, jakou chtějí dělat.  Starat se o děti nebo o rodinu, chtějí-li se starat. Nebo obojí.  A […]

Členové OHK Šumperk vzdělávají své zaměstnance

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Částka: 21 085 900,00 Kč Doba realizace projektu: 15. prosinec 2009 až 14. června 2013 Popis projektu Školení bude zaměřeno na oblast soft skills, jež je tvořena komunikačními dovednostmi, školením vedení a řízení lidí, manažerskými, obchodními a IT dovednostmi. Součástí plánu jsou i problematiky rovných příležitostí a udržitelného rozvoje, o nichž se OHKŠ rozhodla své […]

BusinessPoint

Okresní hospodářská komora Šumperk spolupracuje s Krajskou hospodářskou komorou na realizaci projektu BusinessPoint. Hlavním záměrem projektu je rozvinout již fungující informační a poradenskou činnost, kterou hospodářské komory působící v kraji poskytují všem zájemcům o oblasti podnikání. V tomto ohledu projekt volně navazuje na projekt Informační místa pro podnikatele. V rámci projektu byla vytvořena informační, konzultační […]

Výběrová řízení

Aktuální zadávací řízení k projektu Genderové audity ve členských firmách OHK Šumperk. Odpovědi č.1 k projektu Genderové audity ve členských firmách OHK Šumperk Odpovědi č.2 k projektu Genderové audity ve členských firmách OHK Šumperk Odpovědi č.3 k projektu Genderové audity ve členských firmách OHK Šumperk Odpovědi č.4 k projektu Genderové audity ve členských firmách OHK Šumperk […]

Přihláška ke členství

Vyplněnou přihlášku zašlete poštou nebo doručte osobně na adresu Okresní hospodářské komory Šumperk uvedenou v kontaktech. Etický kodex člena OHK Přihláška ke členství v OHK

Partneři

Hospodářská komora České republiky si vám dovoluje představit své partnery a organizace, se kterými dlouhodobě spolupracuje.  

Základní dokumenty

Základní dokumenty, které je možné stáhnout na našem webu. Jednací řád Okresní hospodářské komory Šumperk Příspěvkový řád Okresní hospodářské komory Šumperk Statut Okresní hospodářské komory Šumperk Volební řád Okresní hospodářské komory Šumperk