ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB V PRAXI – EET

Dne 1.12.2016 vstoupí v účinnost zákon o elektronické evidenci tržeb pro podnikatele. Cílem semináře je vysvětlit podnikatelům jak jednotlivé povinné i dobrovolné kroky předcházející samotnému evidování tržeb, a to již od 1.9.2016, tak podrobně probrat praktické uplatňování zákona o EET. S ohledem na provázanost evidence tržeb se zákonem o DPH a novelou tohoto zákona, bude část semináře věnována problematice DPH (počítání obratu, registrace, poskytované a přijímané služby a kde zdanit, sazby, kombinovaná plnění, vedení evidencí, vystavování daňových dokladů, nárok na odpočet daně, kontrolní hlášení, …

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II vs. Podnikové vzdělávání zaměstnanců

V současné době k nám volají zájemci, kteří chtějí vzdělávat své zaměstnance, ale i sebe, jelikož se objevily dva totožné projekty, které toto umožňují, většina ze zájemců tápe a neví do jakého projektu se pustit. Přinášíme Vám proto základní přehled toho, co jednotlivé projekty nabízí, přehled oprávněných žadatelů a doporučení jak se rozhodnout správně.

OP PIK: Dvě nové výzvy v programech Inovační vouchery a Služby infrastruktury

Program Inovační vouchery je zaměřen na sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Program je určen pro malé a střední podniky a podporu lze získat na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací a certifikovaných zkušeben. Inovační voucher mohou žadatelé použít na vývoj prototypu, softwaru či funkčního vzorku, testování, měření, navrhování konstrukčních řešení a další aktivity.

Pozvánka na Burzy práce a vzdělání v Olomouckém kraji 2016

Vážená paní, Vážený pane, obracíme se na Vás jako na zaměstnavatele – potenciálního vystavovatele na Burzách práce a vzdělání v Olomouckém kraji 2016 (dále také jen „burzy“). Burzy jsou propagační akce na podporu profesí dlouhodobě nedostatkových na trhu práce.