Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly, a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Seznamte se s technologiemi budoucnosti – veletrh AMPER 2016

Veletrh AMPER 2016, který je nejvýznamnější oborovou událostí v regionu střední Evropy a probíhá 15. – 18. března nabídne návštěvníkům možnost seznámit se s řadou unikátních novinek, které představí téměř 600 firem z celého světa. Nedílnou součástí tohoto veletrhu je i špičkový doprovodný program tvořený konferencemi, semináři, školeními a workshopy, zabývajícími se problematikou z oboru. Podporu začínajícím firmám tak např. přináší program AMPER Start up.

Firmy dohánějí chybějící energetické audity, hrozí jim milionové sankce

Zákon, který ukládá podnikům novou povinnost, začal platit až na poslední chvíli. Stát proto v prvních měsících toleruje nedostatky a úředníci ne-budou ze své iniciativy zahajovat kontroly. Více než tři čtvrtiny tuzemských firem nestihly provést povinný energetický audit. Ten jim k 5. prosinci loňského roku uložila novela zákona o hospodaření energií, která vstoupila v platnost jen o pár měsíců dříve, a sice v červenci. Většina velkých společností, jichž se nová povinnost týká, se nevydala ani alternativní cestou, tedy certifikací dle normy ISO 50001.

Přiznání k různým typům daní: Kdy a kdo je musí podávat?

Portál BusinessInfo.cz pro podnikatele připravil přehled, jaká daňová přiznání, v jakých termínech a jakou formou musejí berním úředníkům odesílat. Všechny osoby samostatně výdělečně činné podávají každoročně do konce března, respektive konce června, přiznání k dani z příjmu fyzických osob (DAP). Daňoví poplatníci už mají nejvyšší čas. Růžový formulář musíte letos na svůj místně příslušný finanční úřad odevzdat nejpozději do pátku 1. dubna. Má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání (DAP) zpracovává daňový poradce, prodlužuje se mu lhůta do 1. července 2016.

Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští příjem žádostí o zařazení do projektu Ukrajina

Jednodušší vstup až 500 technických specialistů umožní projekt Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny, který dne 9. listopadu 2015 schválila vláda ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je pověřeno přijímáním a posuzováním žádostí o zařazení do projektu, tak může ihned začít s jeho realizací. Vláda ČR schválila projekt „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“, jehož cílem je dosáhnout časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí pro specialisty z Ukrajiny.

Využíváte slevy na daních?

OSVČ mohou při vyplňování daňového přiznání u daně z příjmu fyzických osob využít celou řadu slev. Většinu zvýhodnění je možné uplatňovat mě-síčně, jen slevu na manžela či manželku při ročním zúčtování. Významné bonusy existují i u ostatních daní.