OP PIK: Dvě nové výzvy v programech Inovační vouchery a Služby infrastruktury

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 31. 5. 2016 výzvy k předkládání žádostí o podporu v programech Inovační vouchery a Služby infrastruktury.

Program Inovační vouchery je zaměřen na sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Program je určen pro malé a střední podniky a podporu lze získat na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací a certifikovaných zkušeben. Inovační voucher mohou žadatelé použít na vývoj prototypu, softwaru či funkčního vzorku, testování, měření, navrhování konstrukčních řešení a další aktivity.

Žádosti o podporu jsou v programu Inovační vouchery – Výzva I přijímány kontinuálně od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017. Plánovaná alokace na tuto výzvu činí 200 mil. Kč.

Veškeré informace k I. Výzvě Inovační vouchery jsou k dispozici na webu CzechInvestu a na webuMinisterstva průmyslu a obchodu.

Cílem programu Služby infrastruktury je zkvalitňování služeb podpůrné inovační infrastruktury. Podporovanými aktivitami v rámci II. Výzvy je provozování inovační infrastruktury, rozšíření prostor inovační infrastruktury a pořízení nového vybavení a výstavba nové sdílené inovační infrastruktury.

Žádosti o podporu do II. Výzvy programu Služby infrastruktury mohou žadatelé podávat od 15. 6. 2016 do 30. 9. 2016. Jedná se o kolovou výzvu s plánovanou alokací 700 mil. Kč.

Veškeré informace k II. Výzvě Služby infrastruktury naleznete na webu CzechInvestu a na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

zdroj:BussinesInfo.cz