MÁŠ NA TO aneb od nápadu k podnikání –Venkovský podnikatelský akcelerátor

Žadatel projetu
BEC družstvo – Business and Employment Co-operative
M.R. Štefánika 318/1, 787 01 Šumperk
IČ: 29394287
www.bec-coop.cz/projekty

Partner projektu
Okresní hospodářská komora Šumperk
Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
IČ: 47673176

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009594
Částka: 1 795 112,50 Kč
Doba realizace projektu: 1.1.2019 – 31.12.2020
Místo realizace: Olomoucký kraj

Cíl projektu
Cílem projektu je umožnit 10-15 osobám z území Olomouckého kraje začít s vlastním podnikáním. Těmto osobám bude poskytnuto systematické poradenství, které bude rozvíjet jejich podnikatelské záměry.

Cílová skupina:
 ekonomicky neaktivní osoby
 osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
 uchazeči o zaměstnání
 zájemci o zaměstnání
 zaměstnanci

Popis projektu
Projekt umožní 10-15 osobám z území Olomouckého kraje rozjet vlastní podnikání. Projdou akceleračním programem, kde si za podpory externích lektorů a mentorů zpracují podnikatelský plán. 3 absolventi akceleračního programu postoupí do fáze testování jejich podnikání v podnikatelsko-zaměstnaneckém družstvu se mzdovým příspěvkem na 6 měsíců. Všichni účastníci a absolventi programu získají nabídku poradenství a mentoringu od odborníků, kteří se zabývají rozvojem podnikatelských dovednosti.

 

Příběhy a kontakty úspěšných absolventů projektu, kteří rozjeli své podnikání najdete TADY.

Máš-na-to-letak_FINAL-2