MÁŠ NA TO aneb od nápadu k podnikání –Venkovský podnikatelský akcelerátor

Žadatel projetu
BEC družstvo – Business and Employment Co-operative
M.R. Štefánika 318/1, 787 01 Šumperk
IČ: 29394287
www.bec-coop.cz/projekty

Partner projektu
Okresní hospodářská komora Šumperk
Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
IČ: 47673176

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009594
Částka: 1 795 112,50 Kč
Doba realizace projektu: 1.1.2019 – 31.12.2020
Místo realizace: Území MAS Šumperský venkov (Dolní Studénky, Hrabišín, Libina, Nový Malín, Bludov, Dlouhomilov, Sobotín, Hraběšice, Oskava, Rejchartice, Velké Losiny, Loučná nad Desnou, Rapotín, Petrov nad Desnou, Vikýřovice, Vernířovice)

Cíl projektu
Cílem projektu je umožnit 10-15 osobám z území MAS Šumperský venkov začít s vlastním podnikáním. Těmto osobám bude poskytnuto systematické poradenství, které bude rozvíjet jejich podnikatelské záměry.

Cílová skupina:
 ekonomicky neaktivní osoby
 osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
 uchazeči o zaměstnání
 zájemci o zaměstnání
 zaměstnanci

Popis projektu
Projekt umožní 10-15 osobám z území MAS Šumperský venkov rozjet vlastní podnikání. Projdou akceleračním programem, kde si za podpory externích lektorů a mentorů zpracují podnikatelský plán. 3 absolventi akceleračního programu postoupí do fáze testování jejich podnikání v podnikatelsko-zaměstnaneckém družstvu se mzdovým příspěvkem na 6 měsíců. Všichni účastníci a absolventi programu získají nabídku poradenství a mentoringu od odborníků, kteří se zabývají rozvojem podnikatelských dovednosti.