Stáže ve firmách – vzdělávání praxí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

STÁŽE VE FIRMÁCH – VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ

CZ.1.07/3.1.00/41.0001

 

KDO SE MŮŽE ÚČASTNIT PROJEKTU

  • zájemci o stáž (s trvalým pobytem mimo hlavní město Praha)
  • poskytovatelé stáží – podnikatelské subjekty s předmětem činnosti vzdělávání

CÍLOVÁ SKUPINA – KDO MŮŽE ABSOLVOVAT STÁŽ

  • absolventi bez praxe
  • nezaměstnaní
  • osoby, vracející se na pracovní trh – např. rodiče po rodičovské dovolené
  • zaměstnaní, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci

HLAVNÍ PŘÍNOS STÁŽÍ

Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit na stáž do firem, které podnikají v jejich oboru, mohou si tak ověřit svoje znalosti a dovednosti v praxi a vylepšit svou pozici na trhu práce.

Nezaměstnaní získají užitečný prostředek k poznání, jak se za dobu, kdy byli bez stálého místa, změnila situace v jejich oboru.

CO ZÍSKÁ STÁŽISTA

Po úspěšném ukončení stáže získají účastníci certifikát o jejím absolvování. Je to investice do vlastní budoucnosti a možnost lepšího uplatnění na trhu práce.

Poskytovatelé stáží jsou povinni zajistit stážistovi mentora a vytvořit tak stážistovi podmínky pro realizaci stáže.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 

Stážista:

  • stravné, ubytování, cestovné

Poskytovatel stáže:

  • fixní náklady spojené s realizací stáže (práce mentora, náklady spojené s administrací stáže)
  • podpora je hrazena v rámci finančního nástroje de minimis

Délka stáže: 1 -6 měsíců

TRVÁNÍ PROJEKTU

Období trvání projektu: červen 2012 – říjen 2014