Poradna pro podnikatele OHK Šumperk 2020

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Olomouckého kraje

Předmětem projektu je celoroční činnost poradenského, konzultačního a informačního místa pro podnikatele za účelem podpory malého a středního podnikání v regionu. V rámci projektu budou realizovány konzultace, semináře k aktuálním tématům a další podpůrné aktivity.

Poskytovatel dotace: Olomoucký kraj

Dotační titul: Podpora poradenství pro podnikatele

Schválená dotace: 60 000 Kč

Doba realizace projektu: 1.1. 2020 – 31.12.2020