Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Šumperk

Projekt je zaměřený na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců členských firem OHK Šumperk.

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 03_2019_110

Název výzvy: Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II !

Schválená dotace: 5 226 820 Kč

Doba realizace projektu: červen 2019 – červen 2023

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010890

Anotace projektu:

Projekt „Vzdělávání zaměstnanců členů OHK Šumperk“ je zaměřen na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků členských firem Okresní hospodářské komory Šumperk. Projekt přispívá
k souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce v regionu. Další profesní vzdělávání zaměstnanců realizované v projektu reaguje na potřeby zaměstnanců a zároveň na potřeby zaměstnavatelů a potřeby trhu. Zároveň pak zvýšit i adaptabilitu starších pracovníků.