Poradna pro podnikatele OHK Šumperk 2020

Předmětem projektu je celoroční činnost poradenského, konzultačního a informačního místa pro podnikatele za účelem podpory malého a středního podnikání v regionu. V rámci projektu budou realizovány konzultace, semináře k aktuálním tématům a další podpůrné aktivity. Poskytovatel dotace: Olomoucký kraj...

Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Šumperk

Projekt je zaměřený na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců členských firem OHK Šumperk. Název programu: Operační program Zaměstnanost Číslo výzvy: 03_2019_110 Název výzvy: Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II ! Schválená dotace: 5 226 820...

Do práce s Paktem zaměstnanosti

Žadatel projektu PZOK z.ú. Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc – Hodolany IČ: 05340829 www.pzok.cz/vyzva-084 Partner projektu Úřad práce České republiky Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha – Holešovice IČ: 72496991 Právní forma: Organizační složka státu Typ partnera: bez finančního příspěvku...

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly, a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Rozvoj kompetencí pro uplatnění na trhu práce zaměstnanců členských firem OHKŠ

Registrační číslo: CZ.1.04/1.2.05/36.00021 Částka: 9 514 326,00 Kč Doba realizace projektu: 1. leden 2012 až 31. prosinec 2013 Popis projektu Na všechny členské firmy Okresní hospodářské komory v Šumperku (dále jen „OHKŠ) bez ohledu na odvětví dopadla světová hospodářská krize. Některé jsou v restrukturalizaci a jsou rovněž nuceny propouštět své zaměstnance z důvodů organizačních změn. Z průzkumu provedeného […]

Rozvoj kompetencí pro uplatnění na trhu práce zaměstnanců členských firem OHK Šumperk v důsledku hospodářské krize

Hodnocení realizace projektu : „Rozvoj kompetencí pro uplatnění na trhu práce zaměstnanců členských firem OHK Šumperk v důsledku hospodářské krize“, č. CZ 1.04/1.2.05/36.00021 za období od 1.1.2012 do 30.6.2013. Cílem projektu je zvýšení adaptability a mobility zaměstnanců ohrožených nezaměstnaností, a to z důvodů organizačních změn v podnicích, které v souvislosti s ekonomickou krizí uvolňují své zaměstnance, […]

Rozvoj kompetencí pro uplatnění na trhu práce zaměstnanců členských firem OHK Šumperk v důsledku hospodářské krize

Okresní hospodářská komora získala finanční prostředky  z Evropského sociálního fondu EU a Státního rozpočtu ČR na realizaci projektu: „ Rozvoj kompetencí pro uplatnění na trhu práce zaměstnanců členských firem OHK Šumperk  v důsledku hospodářské krize“, reg. č. CZ.1.04/1.2.05/36.00021. Tento projekt byl realizován v období od 1.1.2012 do 31.12.2013. V rámci projektu byly realizovány 4 základní klíčové aktivity: Číslo klíčové […]