IT dovednosti OHK Šumperk 

Projekt je zaměřený na další profesní vzdělávání, zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců členských firem OHK Šumperk v oblasti digitálních dovedností IT a Průmyslu 4.0

Název programu: Rozvoj politik zaměstnanosti

Číslo výzvy: 31_23_101

Název výzvy: Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností informačních technologií a Průmyslu 4.0 „NPO- Digi pro zastřešující subjekty“

Schválená dotace: 8 318 592 Kč

Doba realizace projektu: březen 2024 – září 2025

Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008636

Anotace projektu:

Výzva je zaměřena na další profesní vzdělávání zaměstnanců a zvýšení adaptability pracovní síly prostřednictvím kurzů vzdělávání v oblasti digitálních dovedností IT a dovedností potřebných pro Průmysl 4.0, zaměřených na získání a rozvoj digitálních kompetencí, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání. Projekt přispívá k souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce v regionu. Další profesní vzdělávání zaměstnanců realizované v projektu reaguje na potřeby zaměstnanců a zároveň na potřeby zaměstnavatelů a potřeby trhu. Zároveň pak zvýšit i adaptabilitu starších pracovníků.