O Nás

Od roku 1993 jsme na základě zákona č. 301/1992 Sb. střešní organizací pro podnikatele na území okresu Šumperk. Poskytujeme služby pro podnikatele, vytváříme příležitosti pro podnikání a prosazujeme společné zájmy svých členů na úrovni okresu. Prostřednictvím partnerství s Hospodářskou komorou ČR se podílíme se na podpoře a kultivaci podnikatelského prostředí v ČR.

Naše aktivity:

  • Spolupracujeme s orgány státní správy a místních samospráv za účelem podpory podnikání a sladění nabídky a poptávky na trhu práce;
  • Spolupracujeme s organizacemi a institucemi na podporu rozvoje podnikání, navazujeme a rozvíjíme styky s obdobnými institucemi v zahraničí;
  • Poskytujeme poradenské, konzultační a vzdělávací služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností;
  • Spolupracujeme se školami, podporujeme technické vzdělání a spolupracujeme na sladění poptávky a nabídky na trhu práce;
  • Propagujeme činnost a prosazujeme zájmy svých členů.