Výhody členství

  • Získáte možnost aktivně participovat na utváření podnikatelského prostředí nejen v regionu. Protože každý člen OHK se zároveň stává členem Hospodářské komory České republiky;
  • Na druhou stranu budeme po dohodě rádi prosazovat vaše podnikatelské zájmy přímo my. V této oblasti máme totiž bohaté zkušenosti a důležité kontakty;
  • Členstvím v Komoře zvýšíte svou prestiž a důvěryhodnost v podnikatelském prostředí;
  • Průběžně budete mít k dispozici aktuální informace z legislativní oblasti – novelizace zákonů a vyhlášek, aktuality v daňové legislativě, podpora obchodu a kooperací, vzdělávání;
  • Víte, že prostřednictvím komorového připomínkového řízení můžete ovlivnit podnikatelské prostředí v ČR? Hospodářská komora České republiky je podle Legislativních pravidel vlády povinným připomínkovým místem pro materiály týkající se právní regulace podnikání. Připomínky mohou členové HK ČR uplatňovat v rámci mezirezortního připomínkového řízení, v němž se projednávají legislativní (zákony, vyhlášky) i nelegislativní (zprávy, koncepce, akční plány, dokumenty Evropského semestru) materiály. Vaše připomínky k otevřeným legislativním návrhům můžete komentovat prostřednictvím materiálů, které naleznete ZDE
  • Využijete vzdělávací, poradenské a konzultační služby OHK Šumperk zdarma nebo za zvýhodněnou cenu;
  • Získáte možnost zapojit se a využívat služby v rámci projektů financovaných z národních a evropských dotací;
  • Získáte zasílání týdenního elektronického newsletteru a měsíčníku Komora s přehledem toho nejzajímavějšího z podnikatelského života
  • Díky členství HK ČR máte možnost podílet se na tvorbě kvalifikací pro vaše stávající i budoucí pracovníky
Aktuální nabídka služeb pro nové členy ke stažení ZDE.