Karnety ATA

Karnety ATA

Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách v 78 zemích světa.

Aktuální informace ohledně karnetů ATA naleznete zde → www.komora.cz/obchod-a-sluzby/karnety-ata/

Bezpečnostní opatření:

Dodržujte prosím opatření dle nařízení vlády a dále postupujte v souladu s pokyny našich zaměstnanců. Děkujeme

Kontaktní místa veřejné správy Hospodářské komory České republiky (Czech POINT) vydávají ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy.

Kontakt

Ladislava Vaňková

tel: 583 280 070

mobil: 724 055 097

e-mail: ohk@ohk-sumperk.cz

Další informace Vám rádi poskytneme na výše uvedených kontaktech.

Soubory ke stažení:

Žádost o vystavení karnetu ATA

Plná moc pro Hospodářskou komoru

Plná moc pro celní řízení

Postup

Šablona pro tisk

Ceník platný od 1.1.2024