Základní dokumenty

Základní dokumenty, které je možné stáhnout na našem webu.

Jednací řád Okresní hospodářské komory Šumperk
Příspěvkový řád Okresní hospodářské komory Šumperk
Statut Okresní hospodářské komory Šumperk
Volební řád Okresní hospodářské komory Šumperk