BusinessPoint

Okresní hospodářská komora Šumperk spolupracuje s Krajskou hospodářskou komorou na realizaci projektu BusinessPoint.

Hlavním záměrem projektu je rozvinout již fungující informační a poradenskou činnost, kterou hospodářské komory působící v kraji poskytují všem zájemcům o oblasti podnikání. V tomto ohledu projekt volně navazuje na projekt Informační místa pro podnikatele.

V rámci projektu byla vytvořena informační, konzultační a poradenská síť prostřednictvím hospodářských komor v Olomouckém kraji – KHK Olomouckého kraje, OHK Jeseník, OHK Olomouc, OHK Prostějov, OHK Přerov a OHK Šumperk.

Při sídlech jednotlivých komor fungují kontaktní místa projektu, kde zájemci mohou bezplatně získat informace potřebné pro své podnikání – informace jsou poskytovány v případě jednodušších dotazů přímo, v případě složitějších dotazů bude odpověď zpracována odborníky v dané oblasti a zaslána písemně. Přitom bude využito letité zkušenosti hospodářských komor v této oblasti, podpořené i databází znalostí celé sítě Hospodářské komory ČR a jejích oborových informačních míst. Pro zájemce to znamená možnost rychle získat i relativně sofistikované informace pro své podnikání.

O informace může žádat v zásadě kdokoli, cílovou skupinou jsou však prioritně malí a střední podnikatelé a zájemci o podnikání se sídlem na území Olomouckého kraje.

Kromě obecné informační podpory zejména malého a středního podnikání je projekt zaměřen i na podporu exportních aktivit v kraji a na podporu inovací výrobků a služeb. Součástí projektu, jehož jednotlivé aktivity se rozběhly již v první polovině roku, jsou dále semináře a vzdělávací akce, tematicky vztažené k cíli projektu. Tím je podpořit podnikání, export a inovace v Olomouckém kraji nabídkou potřebných informací a vzdělání.

 

Občasník pro podnikatele

V rámci Business Pointu vychází i občasník pro podnikatele, jednotlivá čísla naleznete zde:

Rok 2018

Občasník-pro-podnikatele-1-2018

Občasník-pro-podnikatele-2-2018

Občasník-pro-podnikatele-3-2018

Občasník-pro-podnikatele-4-2018

Občasník-pro-podnikatele-5-2018

Občasník-pro-podnikatele-6-2018

Rok 2017

Občasník-pro-podnikatele-1-2017

Občasník-pro-podnikatele-2-2017

Občasník-pro-podnikatele-3-2017

Občasník-pro-podnikatele-4-2017

Občasník-pro-podnikatele-5-2017

Občasník-pro-podnikatele-6-2017

Občasník-pro-podnikatele-7-2017

Občasník-pro-podnikatele-8-2017