Propozice BURZY PRÁCE A VZDĚLÁNÍ V Šumperku 2016

 1. Základní informace o akci

V roce 2016 proběhne 2. ročník Burzy práce a vzdělání v Šumperku.

 • Termín konání 13. 10. 2016,
 • Místo konání – Dům kultury, Fialova 3, Šumperk

Tyto propozice se vztahují pouze na akci konanou v Šumperku (dále jen „burza“).

Více informací o všech Burzách práce a vzdělání v Olomouckém kraji 2016, o cílové skupině vystavovatelů i návštěvníků atd. získáte na http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/burzy_prace.

 1. Pořadatelství

Nositeli myšlenky Burz práce a vzdělání v Olomouckém kraji a pořadateli jsou

 • Svaz průmyslu a dopravy České republiky,
 • Okresní hospodářská komora Šumperk,
 • Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Olomouci
 • Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Šumperk
 1. Závazky vystavovatelů

Pořadatelé jsou zavázáni respektovat všeobecné výstavní podmínky Domu kultury Šumperk, s.r.o., a tuto povinnost přenést i na všechny vystavovatele.

Zasláním přihlášky na burzu a zaplacením účastnického poplatku vystavovatelé potvrzují svůj souhlas s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu a zavazují se je dodržovat.

 1. Termín a místo konání; slavnostní zahájení
  13.
  10. 2016 od 9:00 do 17:00 hod, Dům kultury Šumperk, Fialova 3. Veřejné slavnostní zahájení burzy za účasti vystavovatelů, hostů, těch, kdo akci poskytli svou záštitu a představitelů veřejného života se uskuteční v 9:00 hod.
 1. Účastnický poplatek a přidělení výstavní plochy
 • Účastnický poplatek za Burzu práce a vzdělání Šumperk 2016 je třeba uhradit do 31.7.2016. Okresní hospodářské komoře Šumperk na účet číslo 1252824/0300 jako variabilní symbol použijte IČ vystavovatele. Výše účastnického poplatku je 3 630 Kč.
 • Bez uhrazení účastnického poplatku je přihláška neplatná.
 • Účastnický poplatek pokryje mj. nájem, přípravu prostor, sítě (elektrická přípojka), stoly, židle, ubrusy a další náležitosti nutné k zajištění burzy. Z poplatků bude dále hrazena propagace akce – např. plakáty a letáky a základní občerstvení pro vystavovatele, které zajistí pořadatelé.
 • Základní velikost výstavní plochy je cca 3 x 3 m na vystavovatele. Velikost plochy se bude odvíjet od konečného počtu vystavovatelů. Pokud vystavovatel žádá větší výstavní plochu (pro prezentaci velmi velkých nebo interaktivních exponátů), projedná tento požadavek předem s pořadateli, kteří mu podle možností vyhoví (kontakt: Richard Koubek, tel. 733 643 511, 225 279 866, e-mail rkoubek@spcr.cz).
 • Plochu jednotlivým vystavovatelům přidělí pořadatelé v souladu se smyslem a filozofií burzy (uspořádání firem podle odvětví, expozice škol poblíž expozic spolupracujících firem). Na místě konání burzy bude k dispozici orientační plán prostor s vyznačeným umístěním jednotlivých expozic.
 • Jestliže vystavovatel zruší svou účast na burze a uhradil účastnický poplatek, tento poplatek se nevrací a zůstává pořadatelům pro přípravu burzy.
 1. Vybavení přidělené výstavní plochy

Pro přípravu výstavního stánku budou mít vystavovatelé k dispozici stoly a židle. Rovněž si mohou dovést vlastní firemní stánek využívaný k prezentačním účelům. Vystavovatelé budou s předstihem dotazováni na počet požadovaných stolů a židlí, případně na rozměry vlastních firemních stánků a požadované zajištění elektrického zdroje.

(Kontakt: Richard Koubek, tel. 733 643 511, 225 279 866, e-mail rkoubek@spcr.cz).

 1. Exponáty k oživení burzy

Vzhledem k cílové skupině burzy, k níž patří i žáci základních a středních škol, uvítáme náměty vystavovatelů k oživení burzy. Pokud kdokoliv z vystavovatelů potřebuje pro své interaktivní nebo velmi velké exponáty větší výstavní plochu, než je plocha určená pro 1 vystavovatele podle bodu 5, může se s tímto požadavkem obrátit na pořadatele (kontakt:  Richard Koubek, tel. 733 643 511, 225 279 866, e-mail rkoubek@spcr.cz).

 1. Doprovodný program

Předběžný doprovodný program burzy je plánován takto:

 • Kulatý stůl pro vystavující zaměstnavatele a zástupce základních škol (ředitelé, výchovní poradci) k situaci na trhu práce, volbě povolání s především k rozvoji vzájemné spolupráce (předpokládá se od 13 h.). Akce není určena pro veřejnost.
 • Poradenství Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Olomouci, kontaktního pracoviště Šumperk (volná místa, další studium v dospělosti, rekvalifikace, jak efektivně hledat zaměstnání apod.); Koná se průběžně po celou dobu konání burzy ve stánku Úřadu práce ČR.
 • Hyde park pro firmy: vystavující firmy krátce prezentují své aktivity, nabídky spolupráce a personální potřeby (předpokládá se od 11 a od 15 hod.).

Pořadatelé doporučují vystavovatelům obsadit stánek více osobami a vytvořit si tak možnost zúčastnit se doprovodného programu.

 1. Harmonogram burzy (13. 10. 2016)

 

 • 7:30 – 8:45 Příprava expozic
 • 9:00             Otevření burzy, slavnostní zahájení
 • 9:00 – 17:00 Vlastní burza a doprovodný program
 • 17:00 – 18:30 Likvidace expozic, odvoz exponátů
 1. Služby pro vystavovatele
 • Základní občerstvení pro vystavovatele (voda, káva, drobné občerstvení) zajistí pořadatelé. 
 1. Kontakty na pořadatele

 

Ing. Alice Urbášková, ředitelka

Okresní hospodářská komora Šumperk

e-mail: :urbaskova@ohk-sumperk.cz

Tel: 583 280 071 | GSM: 724 055 097

Mgr. Richard Koubek, regionální manažer

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

e-mail: rkoubek@spcr.cz

Tel: 225 279 866 | GSM: 733 643 511

 

Ing. Ivo Bartl, ředitel KoP Šumperk

Úřad práce ČR, krajská pobočka v Olomouci,

kontaktní pracoviště Šumperk

e-mail: ivo.bartl@su.mpsv.cz

mobil: 950 164 300