Pozvánka na Burzy práce a vzdělání v Olomouckém kraji 2016

Pozvánka na Burzy práce a vzdělání v Olomouckém kraji 2016

Vážená paní,

Vážený pane,

 

obracíme se na Vás jako na zaměstnavatele – potenciálního vystavovatele na Burzách práce a vzdělání v Olomouckém kraji 2016 (dále také jen „burzy“).

Burzy jsou propagační akce na podporu profesí dlouhodobě nedostatkových na trhu práce. Zaměstnavatelé se jich účastní s cílem:

  • představit se veřejnosti,
  • získat nové zaměstnance (nejen z řad uchazečů o zaměstnání),
  • podpořit střední a vysoké školy při náboru žáků a studentů do studijních oborů, jejichž absolventi na trhu práce nejvíce chybějí.

Více o nultém a prvním ročníku burz najdete na http://www.burzapav.cz/.

V kraji připravujeme celkem 5 okresních burz. Je na každém zaměstnavateli, zda se zúčastní jedné, více nebo všech burz. Součástí burzy je vždy také kulatý stůl (akce pro odbornou veřejnost), u něhož se scházejí zástupci zaměstnavatelů a výchovných poradců k diskusi o problémech, které se týkají volby povolání podle potřeb trhu práce.

Přehled všech Burz práce a vzdělání v Olomouckém kraji 2016

BurzyPaV Termín Místo konání Vstupní poplatek Kontakt na organizátory
Šumperk 13. 10. 2016 Dům kultury

Fialova 3

Šumperk

3 630 Kč OHK Šumperk, Ing. Věra Kratochvílová, tel. 722 606 287, ohk@ohk-sumperk.cz

Ing. Ivo Bartl, tel. 950 164 300,

ivo.bartl@su.mpsv.cz

Olomouc 20. 9.

2016

Výstaviště Flora Olomouc -pavilon A

Wolkerova 17

Olomouc

3 630 Kč Ing. Gabriela Vodičková, tel. 950 141 433,gabriela.vodickova@ol.mpsv.cz

Mgr. Jiří Luňáček, tel. 950 141 419, jiri.lunacek@ol.mpsv.cz

Prostějov 22. 9. 2016 Společenský dům

Komenského 6

Prostějov

3 000 Kč Kamila Marková, tel. 950 154 323,kamila.markova@pv.mpsv.cz

Ing. Věra Crhanová, tel. 950 154 300,

vera.crhanova@ pv.mpsv.cz

Přerov 6. 10. 2016 Hotel JANA

Koliby 2

Přerov

3 630 Kč Ing. Ilona Kapounová, tel. 950 155 300,

ilona.kapounova@pr.mpsv.cz

Mgr. Richard Koubek, 733 643 511,

rkoubek@spcr.cz

Jeseník 19. 10. 2016 IPOS – Velký sál

Karla Čapka 10 Jeseník

3 000 Kč Ing. Martin Viterna, tel. 950 121 300,

martin.viterna@je.mpsv.cz

Jana Franková, tel. 602 745 273

ohk@jesenik.com

Vstupní poplatek kryje náklady spojené s organizací burzy. Hradí jej pouze zaměstnavatelé, pro vystavující školy je účast na burzách bezplatná.

Zaměstnavatel se na burzy hlásívyplněním přiložené přihlášky (dokument ve formátu Word), kterou zašle jako přílohu e-mailu na adresu gabriela.vodickova@ol.mpsv.cz. Do 14 dnů od odeslání přihlášky obdrží od organizátorů všech burz, na které se přihlásil, pokyny k úhradě vstupního poplatku. Tím, že vstupní poplatek uhradí v termínu uvedeném v pokynech, se jeho přihláška na příslušnou burzu stává potvrzenou a závaznou. Další organizační pokyny obdrží vystavovatelé od organizátorů příslušné burzy.

Všechny údaje, které uvedete do přihlášky, využijeme při organizaci burz a k informování návštěvníků (rodičů, žáků, uchazečů o zaměstnání a veřejnosti). Věnujte, proto, prosím, vyplnění přihlášky velkou pozornost. To platí zejména pro otázky „Které profese právě Vám jako zaměstnavateli nejvíce chybějí na trhu práce?“ (na burzách zveřejníme obraz trhu práce v kraji, získaný z Vašich odpovědí) a „Uveďte střední a vysoké školy, s nimiž při získávání zaměstnanců v nedostatkových profesích spolupracujete nebo chcete spolupracovat, a které doporučujete přizvat k účasti na burze:“ (organizátoři osloví školu s nabídkou účasti na burze na základě návrhu vystavujících zaměstnavatelů).

Organizátoři se vyhrazují právo odmítnout účast některých vystavovatelů na burzách a to zejména z kapacitních důvodů nebo kvůli rozporu se smyslem burz.

Pokud potvrdíte svou účast na burze (burzách), osloví Vás organizátoři nejen s podrobnými organizačními pokyny, ale také kvůli přípravě soutěží pro účastníky burz – žáky základních škol, a to s dotazem, zda nějakou soutěž (a jakou) nabídnete ve Vašem stánku. Stejně jako v roce 2016 bude také zpracováván seznam nabídek zaměstnavatelů pro spolupráci se základními, středními a vysokými školami; se žáky, studenty, rodiči a veřejností (od dnů otevřených dveří přes exkurze, stipendia, možnost zpracování odborných prací na téma zadané zaměstnavatelem apod.); jako vystavovatel budete požádán o příspěvek do tohoto seznamu.

Děkujeme Vám za čas věnovaný tomuto mailu. Těšíme se na Vaši přihlášku a na setkání na Burzách práce a vzdělání 2016 v Olomouckém kraji, jejichž ambicí je podporovat pozitivní změny na trhu práce.

 

Za organizátory

Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Olomouci

Svaz průmyslu a dopravy České republiky – regionální zastoupení

Okresní hospodářská komora Šumperk