Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2016

Dne 18. 5. 2016 byl aktualizován Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016. Harmonogram je k dispozici zde v připojených souborech.