PROGRAM NA PODPORU ČESKO – SLOVENSKÉHO PŘÍHRANIČÍ OTEVÍRÁ BRÁNY ŽADATELŮM

Ochrana životního prostředí, společné vzdělávací akce či spolupráce mezi občany. Na tyto a podobné aktivity vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky výzvy k předkládání žádostí o podporu na projekty přeshraniční spolupráce v programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika. K dispozici na celé programové období je přes 90,1 mil. EUR.

Tento důležitý krok pro otevření programu je výsledkem téměř dvouleté přípravy programu a zejména intenzivního vyjednávání obou orgánů. Tento týden se setkám i se slovenskou ministryní zemědělství a rozvoje venkova. Schůzka přispěje k dalšímu zlepšení spolupráce. Velmi se těším na projekty, které nám tento společný program přinese,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Ministerstvo pro místní rozvoj jako národní orgán programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova, coby řídicím orgánem, vyhlásilo výzvy k předkládání projektových žádostí o nenávratný finanční příspěvek na realizaci projektů.  Jedná se o výzvy:

  1. Kvalitní životní prostředí (investiční priorita 4) –  Ochrana a obnova biologické diverzity a půdy a podpora ekosystémových služeb včetně sítě NATURA 2000 a zelených infrastruktur s alokací 2 704 000 EUR a s datem ukončení k 31. 8. 2016,
  2. Rozvoj místních iniciativ (investiční priorita 5) – Podpora právní a administrativní spolupráce  a spolupráce mezi občany a institucemis alokací 4 506 942 EUR a s datem ukončení k 25. 7. 2016,
  3. Využívání inovačního potenciálu (investiční priorita 1) – Příprava a vykonávání  společných vzdělávacích, odborných vzdělávacích a školících programů s alokací 2 974 000 EUR a s datem ukončení k 25. 7. 2016 a
  4. Kvalitní životní prostředí (investiční priorita 3) – Zachování, ochrana, podpora  a rozvoj přírodního a kulturního dědictví s alokací 14 332 000 EUR a s datem ukončení k 31. 8. 2016.

Celé texty výzev včetně realizační dokumentace nutné pro podání žádosti je možné získat na http://www.sk-cz.eu