Svěřili jste přiznání poradci? Máte čas do 1. července

Živnostníkům a podnikatelům, kterým přiznání k dani z příjmu zpracovává daňový poradce, zbývají poslední dny pro jeho vyplnění a odeslání bernímu úřadu. Odevzdat jej letos musí do pátku 1. července.

Na co byste neměli při komunikaci s finančním úřadem zapomenout a jaké další termíny si musíte pohlídat, pokud se chcete vyhnout sankcím?

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob (DPFO) za zdaňovací období 2015 podávají na finanční úřad všichni, kteří měli za loňský rok příjmy ve výši alespoň 15 tisíc korun.

A nejde jen o výdělky z podnikání. Patří sem i příjmy z pronájmu, kapitálového majetku, výher, prodeje nemovitosti či ze zaměstnání, pokud ho máte k vašemu podnikání jako činnost vedlejší (více v paragrafech 6-10 zákona o dani z příjmu).

Svěřit svou povinnost poradci může každá osoba samostatně výdělečně činná či zástupce firmy, musí ovšem do konce března odevzdat berním úředníkům ověřenou plnou moc. Ti, kteří tak neučinili, přiznali daň již před 1. dubnem 2016. Odložený termín se týká i firem, jež mají ze zákona povinný audit.

Nebojte se využít služeb poradce

Oslovit daňového poradce se podle expertů vyplatí, pokud podnikatelé neuplatňují pro výpočet daně výdajové paušály. Plátce by se měl nejen dočkat cenných rad, jak uplatnit všechny slevy a odpočty, ale daňový expert především minimalizuje riziko omylů, kterých se poplatníci v přiznáních dopouštějí.

Pozor! Pokud se daňový poradce dopustí chyby, je za ni odpovědný poplatník, nicméně může na svém poradci vymáhat náhradu škod. „Daňoví poradci musí být ze zákona na riziko způsobení škody pojištěni. Pokud dojde k pochybení, je poradce povinen spolupracovat při zjednání nápravy, a pokud sankce vznikla jeho zaviněním, tak ji nakonec uhradit,“ připomíná daňová poradkyně společnosti TaxVision Blanka Štarmanová.

Podle Štarmanové patří k profesionálnímu přístupu poradce plnění stanovených smluvních závazků, pojištění odpovědnosti a včasná upozornění klientů na blížící se termíny pro odevzdání přiznání či zaplacení vyměřené daně. Jediné, co by si měl poplatník sám ohlídat, je včasné dodání veškerých informací včetně účetních podkladů.

NEPŘEHLÉDNĚTE! Vše o daních z příjmu včetně formulářů přiznání k DPFO najdete v daňovém speciálu na BusinessInfo.cz.

Elektronická revoluce

Sankce hrozí od loňského roku zejména těm podnikatelům, kteří mají datové schránky, a přesto vyplňují klasické růžové tiskopisy případně interaktivní formuláře na internetu. Majitelé datové schránky (DS) musejí totiž od roku 2015 komunikovat s úřady výhradně elektronickou cestou a povinně posílat daňové formuláře s e-podpisem či přímo z DS. Novinka se dotkla všech majitelů aktivních datových schránek – tedy fyzických osob i firem.

Pokud majitel aktivní DS svou povinnost nesplní, potrestá jej správce daně dvoutisícovou, případně i vyšší pokutou.  Sankce ve výši dvou tisíc je automatická, na několik desítek tisíc se může pokuta vyšplhat, pokud sama finanční správa rozhodne, že jí firma nebo živnostník odmítáním elektronizace výrazně ztěžují práci. A to je čistě na rozhodnutí berních úředníků. Více o sankcích si přečtěte v textu Elektronických podání přibylo, berní úředníci budou přísnější.

Stát ovšem nemůže OSVČ nutit k tomu, aby si schránky zřizovaly. Povinné jsou od roku 2009 jen pro firmy a státní správu, a  tak to zůstane i v budoucnu. A jak mají postupovat ti, kteří datové schránky mají, ale nechtějí je nadále využívat? Jejich zrušení je takřka nemožné, nicméně existuje jednodušší a pohodlnější řešení.

Pokud chcete nadále zůstat u klasických tiskopisů nebo e-formulářů, můžete požádat o deaktivaci schránky na jakékoli pobočce CzechPointu. „Datová schránka je znepřístupněna nejpozději třetím pracovním dnem následujícím po dni podání žádosti,“ upozorňuje mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová. Od tohoto okamžiku se vás povinnost elektronických podání netýká.

zdroj:BussinesInfo.cz