Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II vs. Podnikové vzdělávání zaměstnanců

„Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)“ a „Podnikové vzdělávání zaměstnanců“ na první pohled dva stejné projekty, jaký je mezi nimi rozdíl a jak si vybrat ten pravý?

V současné době k nám volají zájemci, kteří chtějí vzdělávat své zaměstnance, ale i sebe, jelikož se objevily dva totožné projekty, které toto umožňují, většina ze zájemců tápe a neví do jakého projektu se pustit. Přinášíme Vám proto základní přehled toho, co jednotlivé projekty nabízí, přehled oprávněných žadatelů a doporučení jak se rozhodnout správně.

Základní podmínky jednotlivých programů:

 

POVEZ II

 • projekt podporuje vzdělávání pouze odborných znalostí
 • nutno výuky pouze pokročilých dovedností
 • není stanoven limit počtu osob ve výuce
 • žádost se podává za každou vzdělávací aktivitu zvlášť v obdobích, kdy se plánuje konkrétní vzdělávání realizovat
 • maximální délka odborného vzdělávacího kurzu je 18 měsíců, jazykový kurz 6 měsíců, všechny vzdělávací aktivity musí být ukončeny do 30. 8. 2020
 • výše dotace je 85 %, navíc je proplácena mzda zaměstnancům ve výši 176 Kč (včetně sociálního a zdravotního) ušlé mzdy stráveného na vzdělávání, minimální částka na vzdělávání není stanovena, maximální částka na vzdělávání je do výše 200 000 EUR (do výše de minimis).
 • výběrové řízení se dělá v případě, pokud částka vzdělávacích aktivit za celou dobu realizace projektu (tedy rok 2020) přesáhne 400 000 Kč.
 • maximální výše absolvovaných kurzů jednou osobou není stanoveno limitem
 • ze vzdělávací aktivity je vyloučen jednatel společnosti
 • nutno splnit docházku z 80 %
 • není stanovena cena kurzu osoba/hodina
 • u jednotlivých vzdělávání není stanovena maximální způsobilá délka trvání kurzu
 • jednotlivé žádosti se podávají na úřadu práce

 

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

 • umožňuje jakékoliv vzdělávání od odborných dovedností až po měkké dovednosti (kromě vzdělávání ze zákona např. BOZP, školení řidičů apod.)
 • možnost výuky i základních dovedností
 • výuková skupina nesmí přesáhnout 12 osob
 • žádost se podává jedna na všechny plánované aktivity a to od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016
 • maximální délka kurzu je 24 měsíců, všechny vzdělávací aktivity musí být ukončeny do 30. 4. 2019
 • výše dotace je 85 %, minimální částka na všechna plánovaná vzdělávání 500 000 Kč, maximální částka je 10 000 000 Kč
 • nutno vyhlásit výběrové řízení
 • v rámci projektu může jedna osoba absolvovat max. 10 kurzů
 • ze vzdělávací aktivity je vyloučen jednatel společnosti
 • nutnost splnit docházku ze 70 %
 • u každého vzdělávání je stanovena cena kurzu osoba/hodina
 • u každého vzdělávání stanovena maximální způsobilá délka trvání kurzu, výjimkou je akreditovaný vzdělávací kurz
 • jednotlivé žádosti se podávají v systému IS KP14+

povez

Doporučení

 1. Sestavte si přehled všech vzdělávání (odborné, měkké i jazykové vzdělávání), které potřebujete proškolit alespoň do roku 2019 (např. kurz svařování, řidičák typu C, MS Office – Excel, obchodní jednání, kurz anglického jazyka).
 2. Pokud je to možné k jednotlivým kurzům přiřaďte úroveň znalostí (začátečník, pokročilý).
 3. Dále ke každému kurzu přiřaďte počet hodin, jak dlouho bude jednotlivý kurz trvat a počet osob, které budou na kurz docházet.
 4. V neposlední řadě zkuste odhadnout cenu jednotlivých kurzů.

 

Pokud dospějete až k bodu č. 4, máte dvě možnosti:

 1. Rozhodněte se sami – pokud cena všech kurzů bude pod 400 000 Kč a splníte veškeré požadavky projektu, vyzkoušejte POVEZ II, v opačném případě, tedy pokud bude cena nad 500 000 Kč, je pro vás vhodnější projekt Podnikové vzdělávání zaměstnanců.
 2. Navštivte nás – poradíme, jaký projekt je pro vás nejvhodnější, posoudíme, zda jste vhodnými žadateli, zvážíme veškeré výhody a nevýhody plynoucí z jednotlivých projektů, zpracujeme kompletní žádost i administraci.

 

Více informací o projektu Vám sdělí:

Ing. Alice Urbášková, mobil: 724 055 097, email: urbaskova@ohk-sumperk.cz

Ing. Věra Kratochvílová, mobil: 722 606 287, email: kratochvilova@ohk-sumperk.cz