ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB V PRAXI – EET

Dne 1.12.2016 vstoupí v účinnost zákon o elektronické evidenci tržeb pro podnikatele. Cílem semináře je vysvětlit podnikatelům jak jednotlivé povinné i dobrovolné kroky předcházející samotnému evidování tržeb, a to již od 1.9.2016, tak podrobně probrat praktické uplatňování zákona o EET. S ohledem na provázanost evidence tržeb se zákonem o DPH a novelou tohoto zákona, bude  část semináře věnována problematice DPH (počítání obratu, registrace, poskytované a přijímané služby a kde zdanit, sazby, kombinovaná plnění, vedení evidencí, vystavování daňových dokladů, nárok na odpočet daně, kontrolní hlášení, …

Termín konání:             6. 10. 2016    9:00-14:00 hod. (prezence od 8:30 hod.)

Místo konání:                   Hotel ELEGANCE, Husitská 2, 787 01 Šumperk

Cena:                                    1 000,- Kč včetně 21% DPH/osoba pro členy OHK Šumperk

1 200,- Kč včetně 21% DPH/osoba pro ostatní účastníky

 

Přednášející:                     Ing. Marika Voženílková – lektorka a konzultantka v oblasti DPH, metodička nepřímých daní na Finančním úřadě pro Královéhradecký kraj. Aplikovala nový zákon o dani z přidané hodnoty při provádění kontrol daňových subjektů, lektorka  1.VOX a.s. – vzdělávací a poradenská společnost.

Seminář je určen pro účetní, ekonomy, daňové poradce, neziskové organizace, restaurace a penziony i pro širokou veřejnost a všechny podnikatele, kteří přijímají platby jinak, než bezhotovostně.

 

Cílem semináře je seznámit posluchače s praktickým uplatňováním zákona o elektronické evidenci tržeb a zároveň probrat problematiku EET a DPH. Posluchači obdrží podrobné materiály, jejichž součástí budou aktuální výkladová stanoviska daňové správy a praktické příklady.

 

Program semináře:

  • Základní principy systému elektronické evidence tržeb
  • Vymezení evidované tržby, storno, tržby vyloučené z evidence tržeb
  • Kdo a od kdy musí evidovat tržby
  • Vybavení pro EET – HW a SW, evidence bez přístupu na internet
  • Výjimky z evidence tržeb
  • Evidence tržeb u neziskových organizací
  • Registrace na finančním úřadě, získání certifikátu a jeho instalace
  • Časový harmonogram zavádění EET
  • Správní delikty na úseku elektronické evidence tržeb
  • Dotazy účastníků, diskuze

Pořadatel:                          OHK Šumperk, Jílová 1550/1 , 787 01 Šumperk

Přihlášky zasílejte:         e-mail: ohk@ohk-sumperk.cz, tel: 722 606 287

nejpozději do 23.9.2016