Elektronická evidence tržeb – EET

V dubnu roku 2016 nabyl platnosti zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb a dále doprovodný zákon č. 113/2016 Sb. upravující zejména sazbu DPH u stravovacích služeb a slevu na dani z příjmů v důsledku zavedení evidence tržeb. Oba zákony nabývají účinnosti 1. 12. 2016, i když některá ustanovení, zejména týkající se přípravy EET, nabývají účinnosti dříve.

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB V PRAXI – EET

Dne 1.12.2016 vstoupí v účinnost zákon o elektronické evidenci tržeb pro podnikatele. Cílem semináře je vysvětlit podnikatelům jak jednotlivé povinné i dobrovolné kroky předcházející samotnému evidování tržeb, a to již od 1.9.2016, tak podrobně probrat praktické uplatňování zákona o EET. S ohledem na provázanost evidence tržeb se zákonem o DPH a novelou tohoto zákona, bude část semináře věnována problematice DPH (počítání obratu, registrace, poskytované a přijímané služby a kde zdanit, sazby, kombinovaná plnění, vedení evidencí, vystavování daňových dokladů, nárok na odpočet daně, kontrolní hlášení, …