Výkaz o peněžním toku, přehled o změných vlastního kapitálu 2022

TERMÍN: 22. 2. 2023

ČAS: 9:00 – 15:30 s pauzou na oběd

MÍSTO: OHK Šumperk, Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

LEKTOR: Květoslava Novotná – daňový poradce ev. č. 1188

Výkaz o peněžním toku

 • Stav peněžních prostředků na začátku účetního období
 • Peněžní toky z provozní činnosti
 • Peněžní toky z investiční činnosti
 • Peněžní toky z finanční činnosti
 • Stav peněžních prostředků na konci období
 • Návod a příklad sestavení

Přehled o změnách vlastního kapitálu

 • Stav VK na začátku účetního období
 • Změny během účetního období v základním kapitálu
 • Změny ve výsledcích hospodaření – rozdělení zisku, úhrada ztrát
 • Změny v důsledku přeměn společností
 • Přehled zvýšení a snížení jednotlivých položek VK
 • Stav na konci období
 • Vazba na rozvahové účty
 • Diskuse, zodpovězení dotazů

KAPACITA KURZŮ JE 12 OSOB. V rámci podpory de minimis mohou členské firmy OHK Šumperk pro své zaměstnance bezplatně využívat všechna školení, která realizujeme v projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Šumperk.

Cena semináře:

•          pro členy v rámci projektu:   ZDARMA (v rámci podpory de minimis v projektu)

•          pro členy bez účasti v projektu:   1.490,- Kč / bez DPH

•          pro nečlenské firmy:   1.900,- Kč / bez DPH

Rezervační formuláře zasílejte na email: vzdelavani@ohk-sumperk.cz

Storno podmínky naleznete zde.

Vaše dotazy ohledně zapojení do projektu prosím směřujte na email: simkova@ohk-sumperk.cz , tel. 608 462 301

Máte zájem o školení na jiné téma? Ozvěte se a domluvíme se individuálně.