Umění profesionální komunikace a Time management (Paretovo pravidlo v praxi)

TERMÍN: 7. 3. a 8. 3. 2023 (8:00 – 15:00 s následnou diskusí na dané téma)

MÍSTO: OHK Šumperk, Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

LEKTOR: Radek Holík, MBA

Zaměření:

Kurz seznamuje účastníky s uměním „profesionální komunikace“.  Soustředí se na podporu

osobních komunikačních dovedností účastníků. Názorně prezentuje rozdíly mezi běžnou

a profesionální komunikací.  Obsahuje modelové situace, praktická cvičení i zpětnou vazbu.

Účastníci kurzu získají dále také znalosti a dovednosti v oblasti time managementu.  

Podstatně zvýší pracovní i osobní produktivitu a získají vyšší kontrolu nad vlastním časem

i životem.

Obsah semináře

 • představení profesionální komunikace
 • faktory ovlivňující komunikaci
 • způsoby sdělování a přijímání informací
 • rozdíly mezi „běžnou“ a „pracovní“ komunikací
 • volba správných slov a výrazů „přímá řeč“
 • druhy komunikace a jejich specifika
 • zvládání námitek, argumentace a prezentace
 • komunikační techniky a pravidla jejich použití
 • vedení diskuse
 • základy vyjednávání
 • modelové situace, praktický trénink
 • zásady time managementu
 • sebeanalýza
 • identifikace a odstranění překážek
 • stanovení priorit
 • efektivní techniky řízení času
 • stanovení cílů – SMART
 • Paretovo pravidlo
 • prevence syndromu vyhoření
 • získání kontroly
 • časová revoluce
 • návyky vedoucí k úspěchu

Přednášející je dlouhodobým zkušeným lektorem v této oblasti a také profesionál s praktickými zkušenostmi. K vystoupení dostanou účastníci nejen studijní materiál, ale také si vyzkouší spoustu i nepříjemných situací z praxe a lektor se pokusí ukázat jim, jak na tyto situace reagovat.

Cena semináře:

•          pro členy v rámci projektu:   ZDARMA (v rámci podpory de minimis v projektu)

•          pro členy bez účasti v projektu:   2.590,- Kč / bez DPH

•          pro nečlenské firmy:   4.990,- Kč / bez DPH

KAPACITA KURZŮ JE 12 OSOB. V rámci podpory de minimis mohou členské firmy OHK Šumperk pro své zaměstnance bezplatně využívat všechna školení, která realizujeme v projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Šumperk.

Rezervační formuláře zasílejte na email: vzdelavani@ohk-sumperk.cz

Vaše dotazy ohledně zapojení do projektu prosím směřujte na email: simkova@ohk-sumperk.cz , tel. 608 462 301

Máte zájem o školení na jiné téma? Ozvěte se a domluvíme se individuálně.