Změny v nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení

TERMÍN: 16. 2. 2023 (9:00 – 14:30 s následnou diskusí na dané téma)

MÍSTO: OHK Šumperk, Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

LEKTOR: JUDr. František Vlasák

V nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení byla v roce 2022 přijata řada změn, z nichž některé nabyly účinnosti v roce 2022, další nastanou k 1. lednu nebo v průběhu roku 2023 a řada dalších se v současné době připravuje. Účelem semináře je vysvětlit již schválené změny s upozorněním na jejich problematická místa a na již přijaté výklady a podat informace o těch připravovaných či navrhovaných změnách právní úpravy, které budou již v pokročilé fázi legislativního procesu.

Obsah semináře:

 • Změny v otcovské, v ošetřovném a v dlouhodobém ošetřovném
 • Výše penále pojistného na sociální zabezpečení
 • Povinnost zaměstnavatele podávat hlášení údajů pro úřad práce
 • Změny v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení od 1. 1. 2023
 • Slevy na pojistném u zkrácených úvazků od 1. 2. 2023
 • Milostivé léto v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení
 • Zvýšení pojistného placeného zaměstnavatelem u pracovníků náročných profesí
 • Elektronizace karantény
 • Další navrhované změny v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení
 • Výklad dalších aktuálních otázek v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení
 • Diskuse, různé

Upozornění: Vzhledem k rychlosti probíhajících změn může být obsah vystoupení pozměněn podle aktuálního vývoje právní úpravy.

Přednášející je dlouhodobým zkušeným lektorem v této oblasti, přímo se podílí na tvorbě uvedených předpisů. K vystoupení dostanou účastníci studijní materiál.

Cena semináře:

•          pro členy v rámci projektu:   ZDARMA (v rámci podpory de minimis v projektu)

•          pro členy bez účasti v projektu:   1.490,- Kč / bez DPH

•          pro nečlenské firmy:   1.900,- Kč / bez DPH

KAPACITA KURZŮ JE 12 OSOB. V rámci podpory de minimis mohou členské firmy OHK Šumperk pro své zaměstnance bezplatně využívat všechna školení, která realizujeme v projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Šumperk.

Rezervační formuláře zasílejte na email: vzdelavani@ohk-sumperk.cz

Vaše dotazy ohledně zapojení do projektu prosím směřujte na email: simkova@ohk-sumperk.cz , tel. 608 462 301

Máte zájem o školení na jiné téma? Ozvěte se a domluvíme se individuálně.