Přiznání k různým typům daní: Kdy a kdo je musí podávat?

Portál BusinessInfo.cz  pro podnikatele připravil přehled, jaká daňová přiznání, v jakých termínech a jakou formou musejí berním úředníkům odesílat. Všechny osoby samostatně výdělečně činné podávají každoročně do konce března, respektive konce června, přiznání k dani z příjmu fyzických osob (DAP). Daňoví poplatníci už mají nejvyšší čas. Růžový formulář musíte letos na svůj místně příslušný finanční úřad odevzdat nejpozději do pátku 1. dubna. Má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání (DAP) zpracovává daňový poradce, prodlužuje se mu lhůta do 1. července 2016. Pokud se s přiznáním či zaplacením daně opozdíte jen o pět pracovních dnů, žádné sankce nehrozí. V případě delšího zdržení, finanční úřad začne počítat penále a úrok z prodlení od 8. dubna, respektive 8. července. http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/priznani-k-ruznym-typum-dani-kdy-a-kdo-je-musi-podavat-75183.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_aktuality