Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští příjem žádostí o zařazení do projektu Ukrajina

Jednodušší vstup až 500 technických specialistů umožní projekt Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny, který dne 9. listopadu 2015 schválila vláda ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je pověřeno přijímáním a posuzováním žádostí o zařazení do projektu, tak může ihned začít s jeho realizací. Vláda ČR schválila projekt „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“, jehož cílem je dosáhnout časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí pro specialisty z Ukrajiny. Bližší informace včetně dokumentů ke stažení: http://www.mpo.cz/dokument170394.html.