Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

Dne 24. 2. 2016 došlo k aktualizaci dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část. Výčet provedených úprav je uveden na str. 5 dokumentu. Mj. byla upravena lhůta pro doplnění žádosti o podporu (10 pracovních dnů od data doručení výzvy k doplnění).

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část je k dispozici zde.