Firmy dohánějí chybějící energetické audity, hrozí jim milionové sankce

Zákon, který ukládá podnikům novou povinnost, začal platit až na poslední chvíli. Stát proto v prvních měsících toleruje nedostatky a úředníci ne-budou ze své iniciativy zahajovat kontroly. Více než tři čtvrtiny tuzemských firem nestihly provést povinný energetický audit. Ten jim k 5. prosinci loňského roku uložila novela zákona o hospodaření energií, která vstoupila v platnost jen o pár měsíců dříve, a sice v červenci. Většina velkých společností, jichž se nová povinnost týká, se nevydala ani alternativní cestou, tedy certifikací dle normy ISO 50001. Problematikou se blíže zabývá článek: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/firmy-dohaneji-chybejici-energeticke-audity-hrozi-jim-milionove-sankce-74700.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_aktuality