PRACOVNÍ PRÁVO

TERMÍN: 14. 11. 2023 (9:00 – 14:30 s následnou diskusí na dané téma a přestávkou na oběd)

MÍSTO: Městská knihovna T. G. Masaryka, 28. října 1280/1, Šumperk

LEKTOR: JUDR. Petr Bukovjan

VELKÁ IMPLEMENTAČNÍ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

A DALŠÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY

·     Velká implementační novela ZP (1. 10. 2023 a 1. 1. 2024) – rozbor jednotlivých nejdůležitějších změn: 1) elektronické uzavření pracovněprávních smluv; 2) informační povinnost zaměstnavatele; 3) jinak u dohod o pracích konaných mimo PP (rozvrhování pracovní doby; jak s překážkami v práci; právo na vybrané příplatky; dohody a právo na dovolenou atd.); 4) zásadní změna u nepřetržitého odpočinku v týdnu; 5) další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví (na koho se vztahuje; podmínky s ní spojené atd.); 6) pracovní podmínky některých skupin zaměstnanců; 7) výkon práce na dálku (písemná dohoda; úhrada vynaložených nákladů atd.); 8) doručování písemností; 9) další změny (kratší pracovní doba; další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví; rodičovská dovolená atd.). 

·   Další novela zákoníku práce (1. 1. 2024) – změny v právní úpravě pracovního volna k činnosti zaměstnance na táborech a sportovních soustředěních dětí a mládeže (pojem mládež; co je týden pracovníh volna; změna v maximální výši náhrady atd.)

·     Návrh novely zákona o zaměstnanosti (1. 1. 2024) – změny v právní úpravě agenturního zaměstnávání; nové povinnosti agentury práce a uživatele atd.

·    Další připravované změny dle vývoje legislativního procesu – změny v odměňování a dovolené uvolněných zastupitelů atd.; zěmny v oblasti vstupné lékařské prohlídky; dopad tzv. konsolidačního balíčku at).

·     Diskutované problémy pracovněprávní praxe – dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a překážka v práci; rozhodné období pro výpočet odstupného atd.

·     Aktuální soudní judikatura v pracovněprávní oblasti.

Cena semináře:

•          pro členy:   1.950,- Kč / bez DPH

•          pro nečlenské firmy:   2.500,- Kč / bez DPH

Rezervační formuláře zasílejte na email: ohk@ohk-sumperk.cz

Vaše dotazy ohledně zapojení do projektu prosím směřujte na email: simkova@ohk-sumperk.cz , tel. 737 999 497

 Storno podmínky naleznete  ZDE

Máte zájem o školení na jiné téma? Ozvěte se a domluvíme se individuálně.