Právní úprava veřejných zakázek a nosné důvody velké technické novely – !!ZRUŠENO Z DŮVODU NÍZKÉHO POČTU PŘIHLÁŠENÝCH UCHAZEČŮ!!

TERMÍN: 12. 10. 2023 (9:00 – 13:00 s následnou diskusí na dané téma) ZRUŠENO

MÍSTO: školící místnost OHK Šumperk, Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk (budova firmy Fortex – AGS – 5. patro)

LEKTOR: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Advokát, který se ve své praxi zaměřuje především na expertní činnost v oblasti veřejných zakázek a PPP
projektů, včetně problematiky čerpání dotací a porušení rozpočtové kázně. V současnosti působí jako
akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně, kde přednáší problematiku zadávání veřejných zakázek
a finanční a správní právo. Metodické a poradenské činnosti v oblasti veřejných zakázek se věnuje od roku
1998 a je rovněž autorem čtyř monografií v oblasti veřejných zakázek ke všem dosavadním zákonům
o veřejných zakázkách platným v České republice a řady dalších publikací.

NÁPLŇ SEMINÁŘE:

Seznámení s obsahem velké technické novely a důvody (nesoulad dosavadního znění ZZVZ se směrnicemi EU)

– zaměření na změny v zákoně, např. zjednodušení u předkládání dokladů,  

  změny u skládání jistoty a používání elektronických nástrojů a mnoho dalšího,

– certifikované elektronické nástroje jako nástroje spisové služby

Změny ve zjednodušeném podlimitním řízení 

– větší transparentnost – poskytování informací dodavatelům v průběhu  

  zadávacího řízení,

– způsoby uzavírání smluv, je nutné po 2023 uzavřít smlouvu elektronicky?

– další změny mající vliv na souladnost zákona se směrnicemi EU,

– změny v přezkumném řízení,

– významná rozhodnutí mající vliv na rozhodovací praxi,

Cena semináře:

•          pro členy OHK Šumperk:   1.950,- Kč / bez DPH

•          pro nečlenské firmy:   2.490,- Kč / bez DPH

Při účasti 3 a více zaměstnanců jedné společnosti bude poskytnuta sleva 10 %

V ceně je zahrnuta účast na semináři, občerstvení a materiály zpracované přednášejícím.

Rezervační formuláře zasílejte na email: ohk@ohk-sumperk.cz

Storno podmínky naleznete  ZDE

Máte zájem o školení na jiné téma? Ozvěte se a domluvíme se individuálně.

Vaše dotazy prosím směřujte na email: simkova@ohk-sumperk.cz , tel. 737 999 497