Pozvánka na setkání vystavovatelů, výchovných poradců a hostů při příležitosti 3. ročníku Burzy práce a vzdělání Šumperk 2017

na téma:

Dobré praxe není nikdy dost, aneb příklady spolupráce zaměstnavatelů a škol ze šumperského regionu.

Organizátoři letošního ročníku šumperské Burzy práce a vzdělání Vás srdečně zvou na neformální setkání za účasti vystavovatelů, výchovných poradců a hostů, jehož hlavním tématem je tentokrát dobrá praxe ve spolupráci mezi firmou a školou. Přijďte si poslechnout, jakou motivaci, průběh a výsledek měla konkrétní spolupráce mezi špičkovou šumperskou elektrotechnickou firmou a místní průmyslovou školou, nebo štíteckou základní školou a tamním významným zaměstnavatelem, který neváhá investovat do výukového zázemí školy jak materiálně, tak i personálně. V čem aktéři vidí hlavní přínos této spolupráce? A jak tuto spolupráci plánují rozvíjet dále? Také o tom bude řeč na letošním inspirativním setkání.

Setkání bude probíhat od 13.00 do 14.30 v G-Klubu.

PROGRAM:

  • Úvodní slovo organizátorů Burzy práce a vzdělání Šumperk 2017 k letošnímu ročníku Burzy

Příklady dobré praxe ústy samotných aktérů:

  • KLEIN automotive s.r.o. a Základní škola Štíty – návrat k tradici školních dílen
  • ELZACO spol. s r.o. a Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk – nadčasový výukový model výrobní linky
  • Neformální diskuse u odpolední kávy

Na inspirativní setkání s Vámi se těší organizátoři:

  • Martina Slončíková, Okresní hospodářská komora Šumperk
  • Richard Koubek, Svaz průmyslu a dopravy ČR
  • Ivo Bartl, Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Šumperk.