Veřejné zakázky

TERMÍN: 6. 12. 2022 (9:00 – 11:00 s následnou diskusí na dané téma)

MÍSTO: OHK Šumperk, Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

LEKTOR: Mgr. Antonín Hajdušek, LL.M.

Anotace:
Práva a povinnosti dodavatele v zadávacím řízení a změna vysoutěženého závazku, jak se bránit proti postupu zadavatele v zadávacím řízení – příklady z praxe.

Obsah školení:

1. Právo na vysvětlení zadávací dokumentace
2. Námitky proti zadávací dokumentaci
3. Podání nabídky a její další možné doplnění a úpravy
4. Zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny
5. Změny závazku – lze požadovat valorizaci vysoutěžené ceny?
6. Námitky proti postupu zadavatele v zadávacím řízení

Následovat bude diskuse na dané témaCílové skupiny:
– majitelé společností,
– statutáři (jednatelé, členové představenstva aj.),
– podnikoví právníci,

– osoby zpracovávající přihlášky do veřejných zakázek.

Cena semináře:

•          pro členy v rámci projektu:   ZDARMA (v rámci podpory de minimis v projektu)

•          pro členy bez účasti v projektu:   700,- Kč / bez DPH

•          pro nečlenské firmy:   850,- Kč / bez DPH

KAPACITA KURZŮ JE 12 OSOB. V rámci podpory de minimis mohou členské firmy OHK Šumperk pro své zaměstnance bezplatně využívat všechna školení, která realizujeme v projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Šumperk.

Rezervační formuláře zasílejte na email: vzdelavani@ohk-sumperk.cz

Vaše dotazy ohledně zapojení do projektu prosím směřujte na email: simkova@ohk-sumperk.cz , tel. 608 462 301

Máte zájem o školení na jiné téma? Ozvěte se a domluvíme se individuálně.