ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2022

TERMÍN: 14. 12. 2022 (9:00 – 15:30 s pauzou na oběd)

MÍSTO: OHK Šumperk, Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

LEKTOR: Květoslava Novotná Přehled účetních a daňových změn v zákoně o daních z příjmů roku 2022 a 2023

Obsah školení:

 • Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací.
 • Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů. Protokolární likvidace zásob.
 • Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek.
 • Zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik.
 • Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů. Dohadné pohledávky a závazky.
 • Odpisy majetku v účetnictví. Daňové odpisy.
 • Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti – podklady k přiznání DPPO za rok 2022, režim odpisů majetku, technického zhodnocení a daňové ztráty
 • Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění.
 • Upozornění na nejnovější interpretace NÚR.
 • Zveřejnění účetní závěrky.
 • Jak využívat „Moje daně“, daňová informační schránka. Datové schránky. Bankovní identita.
 • Stručný přehled změn v ostatních daňových zákonech k 1. 1. 2023.

Cena semináře:

•          pro členy v rámci projektu:   ZDARMA (v rámci podpory de minimis v projektu)

•          pro členy bez účasti v projektu:   1.490,- Kč / bez DPH

•          pro nečlenské firmy:   1.900,- Kč / bez DPH

KAPACITA KURZŮ JE 12 OSOB. V rámci podpory de minimis mohou členské firmy OHK Šumperk pro své zaměstnance bezplatně využívat všechna školení, která realizujeme v projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Šumperk.

Rezervační formuláře zasílejte na email: vzdelavani@ohk-sumperk.cz

Storno podmínky naleznete zde.

Vaše dotazy ohledně zapojení do projektu prosím směřujte na email: simkova@ohk-sumperk.cz , tel. 608 462 301

Máte zájem o školení na jiné téma? Ozvěte se a domluvíme se individuálně.