Seminář: Veřejné zakázky v roce 2020 a 2021

TENTO SEMINÁŘ SPOLUFINANCUJE OLOMOUCKÝ KRAJ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU PODPORA PORADENSTVÍ PRO PODNIKATELE

Víte, co je nového v oblasti veřejných zakázek?

Jaké jsou aktuální změny pro dodavatele a zadavatele? 

Jaké novelizace se chystají a co přinesou?

A co se mění v přezkumném řízení?

Přijďte na seminář s JUDr. Radkem Jurčíkem:

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2020 A 2021 – 13.10.2020

Místo:           Školicí středisko ELZACO spol. s.r.o., B. Němcové 727/10, Šumperk

Lektor:         JUDr. Radek Jurčík  

Program:

1. Právní rámec veřejných zakázek a připravované novelizace.

2. Změny vedoucí ke zjednodušení zadávání veřejných zakázek.

3. Změny vedoucí k větší transparentnosti veřejných zakázek od 2021.

4. Způsoby uzavírání smluv, je nutné smlouvu uzavřít elektronicky?

5. Změny pro dodavatele z průběhu zadávacího řízení.

6. Výkladové tendence a nová rozhodovací praxe.

7. Změny v pojetí elektronických nástrojů a spisová služba.

8. Další změny mající vliv na souladnost zákona se směrnicemi EU.

9. Změny v přezkumném řízení. 

Pozvánku na semináře a rezervační formulář najdete ZDE

Vyplněný rezervační formulář prosím posílejte na email: ohk@ohk-sumperk.cz