Připravované semináře

Zaměstnávání cizinců (Právní příklady z praxe, kontroly inspekce práce, postup při podávání žádosti – Režim Ukrajina, podpůrné služby pro zaměstnance)

Přednáší:

Mgr. Ing. Tomáš Oborný, advokát (KLIMUS & PARTNERS s.r.o.)

Bc. Věra Sedláčková, DiS. (Centrum na podporu integrace cizinců)

Mgr. Radek Havran (Inspektorát práce Olomouc)

Andrea Pavlíková (Krajská hospodářská komora Olomouc)

Termín: 18.2.2020

Místo: Šumperk, blíže bude upřesněno

 

Jak vést dělnické kolektivy – dovednosti pro mistry

Cílem semináře je seznámit se s technikami vedení lidí, uvědomit si možnosti a formy motivace a zvýšení spokojenosti v týmech.

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, zejména pak pro mistry a vedoucí týmů.

  • Výběr vhodných lidí
  • Motivace
  • Styly řízení: Co na koho funguje
  • Hodnocení v dělnických profesích
  • Úspěšné vedení týmu a komunikace
  • Jak zvládat pracovní stres a vypjaté situace

Přednáší: Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA

Termín: 16.3.2020

Místo: Šumperk, blíže bude upřesněno

 

Novela Zákoníku práce

Přednáší: JUDr. Petr Bukovjan

Termín: 11.9.2020

Místo: Šumperk, blíže bude upřesněno

Máte dotaz? Pište na ohk@ohk-sumperk.cz