Seminář: Řešení aktuálních právních problémů podnikatelů a obchodních společností

Okresní hospodářská komora Šumperk a advokátní kancelář DOHNAL PERTOT SLANINA si Vás dovolují pozvat na seminář na téma

Řešení aktuálních právních problémů podnikatelů a obchodních společností

Seminář je zaměřený na aktuální témata související s podnikáním. Pokud Vás zajímá, jak správně uzavírat smlouvy, jaké další kroky je třeba udělat ve Vaší společnosti, jak se vyhnout odpovědnosti za škodu a ošetřit správně smlouvy nebo na co si dát pozor při koupi firmy, je tento prakticky zaměřený a časově efektivní seminář právě pro Vás.

Termín semináře:         24. září 2015 , 10:00 – 12:00   hodin

                                        ( prezence 9:30  –  10:00 hod )

Místo konání:                  Hotel Elegance, Husitská 2635/2, 787 01 Šumperk, salonek č. 3

 

Program semináře:

1/ nové pojetí náhrady škody, jak zabránit odpovědnosti za škodu, kdy ručí statutární orgány za dluhy společnosti

2/ jak správně uzavírat smlouvy a čemu se při podepisování vyhnout

3/ jak zajistit smlouvu, aby byly pohledávky dobytné

4/ jak se vyhnout rizikům při koupi firmy

5/ vymáhání pohledávek

6/ ochrana rodinného majetku ( ošetření SJM, dědictví )

7/ novely občanského zákoníku a jejich vliv na společnosti

 

Po skončení přednášky bude připraven prostor pro individuální dotazy.

 

Lektor:        JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., partner advokátní kanceláře DOHNAL PERTOT SLANINA  

 

Účastnický poplatek:

       členové HK ČR             300,-Kč  vč.  DPH

       ostatní                           600,-Kč  vč. DPH

Způsob úhrady:                        platebním převodem na účet: 1252824/0300, variabilní symbol

                                                  201509, specifický symbol = Vaše IČ.

 

Účastníci obdrží u prezence doklad o zaplacení. OHK je plátcem DPH ( DIČ: CZ47673176)

Registrace:

Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované.

Registraci je možné učinit nejpozději do 17. září 2015 na telefonním čísle 583 280 070 nebo e-mailem na kratochvilova@ohk-sumperk.cz

Kontakt: Ing. Věra Kratochvílová, OHK Šumperk, tel: 583 280 070, 722 606 287, e-mail: kratochvilova@ohk-sumperk.cz