Seminář – Novinky v DPH pro rok 2016

Okresní hospodářská komora Šumperk a Daňové poradenství Tomáš Paclík, a.s., si Vás dovolují pozvat na seminář na téma

Novinky v DPH pro rok 2016

Seminář bude zaměřený na novinky v DPH pro rok 2016, zejména podrobný výklad ke kontrolnímu hlášení.


 

 

Termín semináře:         13. Listopadu 2015,  9:00  – 14:00   hodin

                                        ( prezence 8:30  –  9:00 hod )

Místo konání:                  Hotel Elegance, Husitská 2635/2, 787 01 Šumperk

 

 

Program semináře:

  • Základní informace o aktuálním stavu legislativy v oblasti DP,
  • Podrobný výklad ke zpracování kontrolních hlášení
  • Změny v oblasti stavebnictví, dodání a nájem nemovitých věcí, nový režim přenesení daně u nemovitých věcí
  • Použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění ve vazbě na přílohu č.6 ZDPH
  • Základní informace k připravovanému zákonu o evidenci tržeb
  • Zkušenosti z kontrol správce daně
  • Diskuze

Značná část programu bude věnována kontrolnímu hlášení – jeho aktuální podoba bude probrána na semináři včetně pokynů k jeho vyplňování. 

 

Lektor:        Ing. Lydie Musilová, Ing. Radim Vlk, zaměstnanci firmy DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

                  TOMÁŠ PACLÍK, a.s.

  

 

Účastnický poplatek:

          členové HK ČR              1 000,- Kč  vč.  DPH

          ostatní                           1 300,- Kč   vč.  DPH

Způsob úhrady:                        platebním převodem na účet: 1252824/0300, variabilní symbol

                                                  201511, specifický symbol = Vaše IČ.

 

Účastníci obdrží u prezence doklad o zaplacení. OHK je plátcem DPH ( DIČ: CZ47673176)

Registrace:

Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované.

Registraci je možné učinit nejpozději do 6.listopadu  2015  na telefonním čísle 583 280 070 nebo e-mailem na kratochvilova@ohk-sumperk.cz

Kontakt: Ing. Věra Kratochvílová, OHK Šumperk, tel: 583 280 070, 722 606 287, e-mail: kratochvilova@ohk-sumperk.cz