PRVOTŘÍDNÍ NÁKUPČÍ  –  nejlepší investice pro budoucnost

Lektor: Radek Holík, MBA

Termín: 13. 6. 2022 a 24. 6. 2022

Místo: OHK Šumperk, Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

Čas: 8:00 – 16:30 s pauzou na oběd

Kurz otevírá pohled do aktuální situace v odběratelsko-dodavatelských vztazích. Seznamuje účastníky s pracovními postupy i potřebnými znalostmi a dovednostmi v oblasti nákupu. Obsahuje modelové situace, praktický nácvik i zpětnou vazbu.

Obsah vzdělávacího semináře:

 • vývoj a analýza trhu, stanovení účinné obchodní strategie
 • tvorba priorit, reakce na změny, nový přístup a zdroje
 • aktuální role nákupu – vnitrofiremní podmínky a zodpovědnost
 • profesionální komunikace – „přímá řeč“ jako nejsilnější pracovní nástroj
 • sebeřízení, plánování a organizace práce v nákupu
 • zdroje a způsoby získávání dodavatelů, budování dodavatelského portfolia
 • způsoby oslovení dodavatelů, domluvení schůzky (telefon+mail)
 • profesionální obchodní jednání
 • umění prezentace a sebe-prezentace, získávání respektu
 • probuzení zájmu, tvorba osobní i obchodní vazby
 • získávání informací a vedení rozhoru
 • argumentace, předcházení konfliktům, zvládání námitek
 • komunikační techniky a metody vyjednávání
 • uzavírání dohody – dosledování obchodu
 • udržení a posilování obchodních vazeb
 • praktický trénink

Cena semináře:

 • pro členy v rámci projektu:   ZDARMA (v rámci podpory de minimis v projektu Vzdělávání)
 • pro členy OHK Šumperk, kteří nemají schválené de minimis: 3.000,– Kč + 21% DPH
 • pro ostatní účastníky, kteří nejsou členy OHK Šumperk: 4.200,–Kč + 21% DPH

KAPACITA KURZŮ JE 12 OSOB. V rámci podpory de minimis mohou členské firmy OHK Šumperk pro své zaměstnance bezplatně využívat všechna školení, která realizujeme v projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Šumperk.

Rezervační formuláře zasílejte na email: vzdelavani@ohk-sumperk.cz

Vaše dotazy ohledně zapojení do projektu prosím směřujte na email: simkova@ohk-sumperk.cz , tel. 608 462 301

Máte zájem o školení na jiné téma? Ozvěte se a domluvíme se individuálně.