DAŇOVÝ ŘÁD A DLOUHODOBÝ MAJETEK V ROCE 2022

TERMÍN: 10. 5. 2022 (9:00 – 15:00 s pauzou na oběd)

MÍSTO: OHK Šumperk, Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

LEKTOR: Květoslava Novotná

Zákonem č. 283/2020 Sb. byl významně novelizován Daňový řád. Změny se týkají mnoha oblastí. S nedůležitějšími změnami pro běžnou účetní praxi je nutné se co nejdříve seznámit.

Obsah školení:

 • daňová informační schránka bude maximálně zajišťovat komunikaci se správcem daně dálkovým přístupem.
 • nový způsob zahájení a ukončení daňové kontroly.
 • rozhodnutí o stanovení daně.
 • nedoplatky, přeplatky a sankce.
 • vratitelné přeplatky.
 • záloha na daňový odpočet, vypořádání zálohy.

Dlouhodobý majetek:

 • uvedení majetku do užívání.
 • technické zhodnocení hmotného majetku.
 • příklady chybovosti z praxe.

Cena semináře:

 • pro členy v rámci projektu: ZDARMA (v rámci podpory de minimis v projektu)
 • pro členy bez účasti v projektu: 1.500,- Kč / bez DPH
 • pro nečlenské firmy: 1.950,- Kč / bez DPH

KAPACITA KURZŮ JE 12 OSOB. V rámci podpory de minimis mohou členské firmy OHK Šumperk pro své zaměstnance bezplatně využívat všechna školení, která realizujeme v projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Šumperk.

Rezervační formuláře zasílejte na email: vzdelavani@ohk-sumperk.cz

Vaše dotazy ohledně zapojení do projektu prosím směřujte na email: simkova@ohk-sumperk.cz , tel. 608 462 301

Máte zájem o školení na jiné téma? Ozvěte se a domluvíme se individuálně.