PRACOVNÍ PRÁVO PRAKTICKY A AKTUÁLNĚ 2023

TERMÍN: 27. 4. 2023 (9:00 – 15:00 s následnou diskusí na dané téma a přestávkou na oběd)

MÍSTO: Městská knihovna Šumperk, 28. Října 1280/1, 787 01 Šumperk

LEKTOR: JUDR. Petr Bukovjan

·      Aktuality z pracovněprávní legislativy – co má obsahovat a jak daleko v legislativním procesu je velká implementační novela zákoníku práce; právní úprava whistleblowingu neboli ochrany oznamovatelů; připravovaná novela zákona o zaměstnanosti (zejména ve vztahu k agenturnímu zaměstnávání) atd.

·      Vybrané problémy pracovnělékařských služeb – tzv. pověřený poskytovatel pracovnělékařských služeb („záložní lékař“); načasování vstupní lékařské prohlídky a úhrada nákladů spojených s jejím provedením; dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pracovněprávní důsledky z toho vyplývající; praxe zaměstnavatelů po novele prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb. (profesní riziko; vysílání zaměstnanců na periodické a mimořádné lékařské prohlídky apod.); další vývoj legislativy v této oblasti.

·      Jak nechybovat v oblasti dovolené – co a v jakém rozsahu se pro účely dovolené počítá jako odpracovaná doba; čerpání dovolené v příkladech; minimální délka dovolené; dovolená v polovině kalendářního roku atd.

·      Aktuální soudní judikatura – výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance; předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru tzv. odborového funkcionáře; konto pracovní doby; právo na odstupné při přechodu práv a povinností atd.

Cena semináře:

•          pro členy v rámci projektu:   ZDARMA (v rámci podpory de minimis v projektu)

•          pro členy bez účasti v projektu:   1.650,- Kč / bez DPH

•          pro nečlenské firmy:   2.250,- Kč / bez DPH

KAPACITA KURZŮ JE 12 OSOB. V rámci podpory de minimis mohou členské firmy OHK Šumperk pro své zaměstnance bezplatně využívat všechna školení, která realizujeme v projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Šumperk.

Rezervační formuláře zasílejte na email: vzdelavani@ohk-sumperk.cz

Vaše dotazy ohledně zapojení do projektu prosím směřujte na email: simkova@ohk-sumperk.cz , tel. 608 462 301

 Storno podmínky naleznete  ZDE

Máte zájem o školení na jiné téma? Ozvěte se a domluvíme se individuálně.