CELNÍ ŘÍZENÍ ZMĚNY PRO ROK 2023

TERMÍN: 23. 5. 2023

ČAS: 9:00 – 14:30 s pauzou na oběd a následnou možnou diskusí na dané téma

MÍSTO: OHK Šumperk, Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

LEKTOR: Ing. Lenka Sabelová

Seminář, si klade za cíl, shrnout a popsat průběh zavádění změn po dobu přechodného období od nabytí účinnosti nové celní legislativy (od 1. 5. 2016). Zaměříme se na problematické oblasti, na oblasti, kde došlo k nejvýznamnějším změnám v průběhu roku 2022, a dále na připravované změny pro rok 2023.

Obsah:

 • Vybrané problémové okruhy v oblasti celního řízení
 • obchodněpolitická opatření uplatňovaná při dovozu a vývozu – kvóty v oblasti dovozu výrobků ze železa a oceli, dodatečná cla na výrobky u USA, apod.
 • antidumpingová řízení a antisubvenční řízení a související opatření dohledu – antidumpingová opatření na hliníkové výrobky, na výrobky ze železa a oceli
 • uplatňování tarifních suspenzí a kvót v roce 2023
 • předpisy dopadající na oblast vývozu zboží dvojího užití
 • aktuálně uplatňované mezinárodní sankce – situace vůči Rusku, Bělorusku
 • Změny vybraných předpisů a jejich dopad do celního a daňového řízení pro rok 2023
 • Úmluva o společném tranzitním režimu – Ukrajina
 • Změny základní celní legislativy EU
 • Projekt centralizace povolovacího řízení pro vybraná povolení v celní oblasti – CS ČR, připravované změny v oblasti zjednodušených postupů
 • Obchodní portál/ Trader Portál EU – nové postupy
 • Kontroly prováděné celními orgány – jejich zaměření a výsledky těchto kontrol
 • Původ zboží – nové preferenční dohody a změny stávajících dohod, přechodná pravidla EUROMED
 • Novela NR (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku + celní sazebník pro rok 2023

KAPACITA KURZŮ JE 12 OSOB. V rámci podpory de minimis mohou členské firmy OHK Šumperk pro své zaměstnance bezplatně využívat všechna školení, která realizujeme v projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Šumperk.

Cena semináře:

•          pro členy v rámci projektu:   ZDARMA (v rámci podpory de minimis v projektu)

•          pro členy bez účasti v projektu:   1.590,- Kč / bez DPH

•          pro nečlenské firmy:   2.190,- Kč / bez DPH

Rezervační formuláře zasílejte na email: vzdelavani@ohk-sumperk.cz

Storno podmínky naleznete zde.

Vaše dotazy ohledně zapojení do projektu prosím směřujte na email: simkova@ohk-sumperk.cz , tel. 608 462 301

Máte zájem o školení na jiné téma? Ozvěte se a domluvíme se individuálně.