PES = Právní Elektronický Systém – ZAPOJTE SE DO ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ZDARMA!

Od 7. 1. 2019 přichází všem podnikatelům na pomoc již dlouho očekávaný PES = Právní Elektronický Systém. Jedná se o stěžejní projekt Hospodářské komory, který provede podnikatele a živnostníky džunglí zákonů a dalších předpisů, pohlídá za ně plnění administrativních a daňových povinností a nepochybně přispěje k úspoře nákladů na straně podnikatelů.

Zjednodušeně řečeno, PES bude za konkrétního podnikatele nebo živnostníka hlídat jeho povinnosti a lhůty – kdy má co zaplatit, kde a jak se má přihlásit, jaký formulář kam poslat atd., a to s ohledem na jeho obor podnikání tak, aby mu stát nemohl uštědřit pokutu za nesplnění nějaké povinnosti.

Rádi bychom Vám jako koncovým uživatelům nabídli možnost ovlivnit budoucí podobu uživatelského rozhraní systému PES. Aby byl tento systém efektivní a Vy měli možnost jej do jisté míry přizpůsobit potřebám Vaší společnosti, bude první dva měsíce systém PES spuštěn ve zkušebním provozu.

Během tohoto zkušebního provozu budou koncovým uživatelům poskytovány veškeré služby systému PES v plném rozsahu, avšak za vstup do systému nebudou vybírány žádné poplatky a zároveň bude provoz sloužit ke sběru postřehů a podnětů od koncových uživatelů, kteří se do systému PES v prvních dvou měsících zapojí. Tyto podněty budou následně využity k doladění systému PES do takové podoby, aby v co největší míře splňoval představy klientů. Lze říci, že prostřednictvím zapojení do zkušebního provozu získají koncoví uživatelé možnost stát se „spoluautory“ systému PES. Rovněž tímto krokem umožníme koncovým uživatelům, aby si před zakoupením systému PES, mohli tento produkt bezplatně vyzkoušet.

Do zkušebního provozu se můžete zapojit prostřednictvím Okresní hospodářské komory Šumperk, která zájemcům vydá přístupový kód. Rutinní provoz systému bude spuštěn k 1. 3. 2019. Od tohoto data již bude provoz systému pro koncové uživatele zpoplatněn. Koncoví uživatelé, kteří se zapojí do zkušebního provozu, budou mít na konci února možnost své členství prodloužit a zakoupit si roční přístup do rutinního provozu systému PES. Členové Okresní hospodářské komory Šumperk, kteří využijí nabídky na prodloužení členství v systému PES budou mít nárok na uplatnění slevy 25 % z celkové částky, ostatní zájemci poté 10 % z celkové částky.

Chcete se stát spoluautory systému PES a přizpůsobit jej potřebám Vaší společnosti?

Chcete si systém PES vyzkoušet až na 2 měsíce zdarma?

Chcete získat nárok na slevu až 25 % při jeho zakoupení po uplynutí zkušebního provozu?

Zašlete svůj požadavek na e-mail ohk@ohk-sumperk.cz, jako členové OHK Šumperk jej přednostně získáte ZDARMA!

Více informací naleznete také na: www.pespropodnikatele.cz