Péče řádného hospodáře v aktuální soudní praxi a ekonomickém kontextu 

TERMÍN: 17. 10. 2023 (9:00 – 12:00 s následnou diskusí na dané téma)

MÍSTO: školící místnost OHK Šumperk, Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk (budova firmy Fortex – AGS – 5. patro)

LEKTOR: Mgr. Vendula Růžková

1.Odpovědnost za následky obchodního rozhodnutí

2. Péče řádného hospodáře, její posuzování a související judikatura

 • Loajalita
 • potřebné znalosti
 • pravidlo podnikatelského úsudku

3. Odpovědnost osobním majetkem

4. Důsledky porušení péče řádného hospodáře

 • povinnost vydat obchodní korporaci prospěch získaný takovým jednání
 • povinnost nahradit újmu
 • vyloučení
 • vrácení prospěchu ze smlouvy o výkonu funkce v případě úpadku
 • ručení za dluhy obchodní korporace
 • vznik trestněprávní odpovědnosti

5. Řízení o náhradě škody za manažerem a vymáhání pohledávek

6. Insolvence a odpovědnost manažera

 • důsledky nepodání insolvenčního návrhu
 • žaloba doplnění pasiv
 • ručení
 • diskvalifikace

7. Trestní odpovědnost manažera

Cena semináře:

•          pro členy OHK Šumperk:   1.500,- Kč / bez DPH

•          pro nečlenské firmy:   1.990,- Kč / bez DPH

Rezervační formuláře zasílejte na email: ohk@ohk-sumperk.cz

Storno podmínky naleznete  ZDE

Máte zájem o školení na jiné téma? Ozvěte se a domluvíme se individuálně.

Vaše dotazy prosím směřujte na email: simkova@ohk-sumperk.cz , tel. 737 999 497