Informační seminář k projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Okresní hospodářská komora Šumperk si Vás dovoluje pozvat na „Informační seminář k projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“

 

Termín konání:

čtvrtek 7. 4. 2016 od 10:00 do 12:00 hodin

(prezence 9:30 – 10:00 hod)

 

Místo konání:

Hotel Elegance Šumperk, Husitská 2, Šumperk, 787 01

 

Program:

  • Seznámení se s projektem „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“
  • Jaký problém projekt řeší
  • Pro koho je projekt určen
  • Kdo se projektu nemůže účastnit
  • Jaké jsou formy podpory
  • Příspěvek na vzdělání
  • Mzdové náklady

 

Školitelé za Úřad práce ČR:

Ing. Vlastimil Přidal – vedoucí Oddělení projektů EU – Olomouc

Ing. Zdeňka Baroňová – specialista kontrol projektu POVEZ II

Mgr. Pavla Nedomová – administrace projektu POVEZ II v okrese Šumperk

Jarmila Krňávková – administrace projektu POVEZ II v okrese Šumperk

 

Účastnický poplatek:

200,- Kč vč. DPH (způsob úhrady – platebním převodem na účet 1252824/0300, VS = Vaše IČ) Účastníci obdrží u prezence doklad o zaplacení.

 

Registrace:

Do 6. 4. 2016 na telefonním čísle 583 280 070 nebo e-mailem ohk@ohk-sumperk.cz

 

Kontakt:

Ing. Alice Urbášková – ředitelka OHK Šumperk, tel.: 724 055 097

e-mail: urbaskova@ohk-sumperk.cz

Ing. Věra Kratochvílová – finanční manažer, tel.: 722 606 287

e-mail: kratochvilova@ohk-sumperk.cz