DAŇOVÁ OPTIMALIZACE ROKU 2022

TERMÍN: 22. 9. 2022 (9:00 – 15:30 s pauzou na oběd)

MÍSTO: OHK Šumperk, Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

LEKTOR: Květoslava Novotná

Jak legálně snižovat daňové zatížení u daně z příjmů obchodních korporací?

Nečekejte na konec roku.

Obsah školení:

 • Průkazné, správné a úplné účetnictví
 • Prokazování oprávněnosti nároku na odpočet DPH, příznivá judikatura
 • Správný výběr způsobu daňového odpisování majetku
 • Jak časově rozlišovat „drobný“ majetek
 • Reklamní předměty a neprodejné vzorky
 • Jak uspořit na mzdových nákladech a efektivně odměňovat zaměstnance
 • Co není příjem zaměstnance, které příjmy jsou osvobozené
 • Využití subdodávek, aniž by došlo k tzv. Švarcsystému, příznivá judikatura
 • Správné a maximální proplácení cestovních a jiných náhrad
 • Nastavení využití paušálního výdaje na dopravu
 • Kdy jsou výhodné tzv. benefity
 • Jak se výhodně vypořádat s neuhrazenými fakturami
 • Jak správně pracovat s daňovou ztrátou
 • Které sankce mohou být daňovým výdajem
 • Kdy a jak vyplatit podíly na zisku, případně zálohy na podíly na zisku
 • Podmínky pro výplatu jakýchkoliv vlastních zdrojů, novela ZOK
 • Informace k novelám daňových zákonů od 1.1 2023

Cena semináře:

•          pro členy v rámci projektu:   ZDARMA (v rámci podpory de minimis v projektu

•          pro členy bez účasti v projektu:   1.490,- Kč / bez DPH

•          pro nečlenské firmy:   1.900,- Kč / bez DPH

KAPACITA KURZŮ JE 12 OSOB. V rámci podpory de minimis mohou členské firmy OHK Šumperk pro své zaměstnance bezplatně využívat všechna školení, která realizujeme v projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Šumperk.

Rezervační formuláře zasílejte na email: vzdelavani@ohk-sumperk.cz

Vaše dotazy ohledně zapojení do projektu prosím směřujte na email: simkova@ohk-sumperk.cz , tel. 608 462 301

Máte zájem o školení na jiné téma? Ozvěte se a domluvíme se individuálně.