NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON

TERMÍN: 9. 4. 2024 (9:00 – 12:00 s následnou diskusí na dané téma)

MÍSTO: bude upřesněno koncem března 2024

LEKTOR: Mgr. Karel Huneš, vedoucí advokát společnosti ARROWS ETL Global

pan Mgr. Karel Huneš se ve své praxi specializuje na stavební právo a s ním propojené právní obory. V dosavadní praxi zastupoval klienty – developery různých investičních projektů, stavebníky rodinných a bytových domů, rekreačních areálů v horských oblastech atd.

Klienty Karla jsou především stavebníci a developeři, města a obce, ale také ti, kteří jsou výstavbou dotčeni, poškozeni a chtějí jí zabránit. S klienty řeší jak jednání s obecnými stavebními úřady, tak se specializovanými pracovišti v rámci různých oblastí veřejné správy, případně je zastupuje v řízeních před správními soudy.

Stavebním právem se zabývá na denní bázi, proto je schopen poskytnout svým klientům komplexní poradenství, které je podložené jak jeho podrobnou znalostí oboru, tak i předchozími praktickými zkušenostmi.

Seminář je zaměřený nové úpravě veřejného stavebního práva (zákon č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších změn).

Na semináři bude proveden praktický výklad jednotlivých institutů nového stavebního práva s porovnáním s předchozí právní úpravou. Součástí semináře budou i postřehy lektorů z praxe.

Seminář se bude věnovat především těmto okruhům:

1.       Nový režim povolování staveb – řízení o povolení záměru (podrobný výklad, srovnání s předchozí úpravou); kategorizace záměrů z hlediska procesních režimů a organizačního zajištění

2.       Změny v řízeních vedených podle nového stavebního zákona (odvolání, přezkumná řízení, správní soudnictví)

3.       Právní aspekty územního plánování – promítnutí do praxe s ohledem na veřejně prospěšné stavy, resp. dotčené veřejné zájmy

4.       Stavební právo hmotné – změna vyhlášek a požadavků na výstavbu

5.       Enviromentální povolování – dotčené orgány veřejné správy, jednotné environmentální stanovisko, posuzování vlivů na životní prostředí  

6. diskuze

Cena semináře:

•          pro členy OHK Šumperk:   1.690,- Kč / bez DPH

•          pro nečlenské firmy:   2.190,- Kč / bez DPH

Rezervační formuláře zasílejte na email: ohk@ohk-sumperk.cz

Storno podmínky naleznete  ZDE

Máte zájem o školení na jiné téma? Ozvěte se a domluvíme se individuálně.

Vaše dotazy prosím směřujte na email: simkova@ohk-sumperk.cz , tel. 737 999 497