!! Z DŮVODU NÍZKÉHO ZÁJMU ÚČASTNÍKU, ŠKOLENÍ JE ZRUŠENO !!

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON

TERMÍN: 21. 9. 2023 (9:00 – 12:00 s následnou diskusí na dané téma)

MÍSTO: školící místnost OHK Šumperk, Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk (budova firmy Fortex – AGS – 5. patro)

LEKTOR: Mgr. Karel Huneš, vedoucí advokát společnosti ARROWS ETL Global

pan Mgr. Karel Huneš se ve své praxi specializuje na stavební právo a s ním propojené právní obory. V dosavadní praxi zastupoval klienty – developery různých investičních projektů, stavebníky rodinných a bytových domů, rekreačních areálů v horských oblastech atd.

Klienty Karla jsou především stavebníci a developeři, města a obce, ale také ti, kteří jsou výstavbou dotčeni, poškozeni a chtějí jí zabránit. S klienty řeší jak jednání s obecnými stavebními úřady, tak se specializovanými pracovišti v rámci různých oblastí veřejné správy, případně je zastupuje v řízeních před správními soudy.

Stavebním právem se zabývá na denní bázi, proto je schopen poskytnout svým klientům komplexní poradenství, které je podložené jak jeho podrobnou znalostí oboru, tak i předchozími praktickými zkušenostmi.

NÁPLŇ SEMINÁŘE:

1. přechod na nové stavební právo – konkrétní změny v procesních postupech povolování záměrů, modelový příklad záměru porovnání dle starého a nového stavebního zákona,

2. přechodná ustanovení nového stavebního zákona – projdeme podrobný přechod na novou právní úpravu,

3. 3. zákon o jednotném environmentálním stanovisku – procesní postupy v příkladech stavebního záměru a srovnání změn v porovnání se současným stavem právního řádu, 

4. změny v dalších procesních fázích stavebních řízení – odvolací řízení, správní řízení soudní,

5. změny ve stavebním hmotném právu – vyhlášky ke starému stavebnímu zákonu vs. nová úprava hmotného práva v novém stavebním zákoně a připravované vyhlášky,

6. diskuze

Cena semináře:

•          pro členy OHK Šumperk:   1.900,- Kč / bez DPH

•          pro nečlenské firmy:   2.490,- Kč / bez DPH

Rezervační formuláře zasílejte na email: ohk@ohk-sumperk.cz

Storno podmínky naleznete  ZDE

Máte zájem o školení na jiné téma? Ozvěte se a domluvíme se individuálně.

Vaše dotazy prosím směřujte na email: simkova@ohk-sumperk.cz , tel. 737 999 497