Získejte záruky pro vaše podnikání! Program COVID III a další dotace pro podnikatele. On-line webinář zdarma

Vláda ČR v schválila 18.5.2020 Program COVID III. Cílem je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících opatření.

Zaručovaný úvěr bude možné využít k provozním nákladům, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie atd. Podrobnosti je možné nalézt zde. Bližší informace k fungování programu COVID III získáte na on-line webináři, který pořádáme dne 26. 5. 2020 (pro členy HK ČR zdarma). Na webináři vystoupí i lidé, jež se podíleli na přípravě tohoto programu. Podívejte se na podrobnosti akce zde.

Dalším program, který vláda schválila je Program COVID nájemné. Program MPO nazvaný COVID – Nájemné nyní musí schválit, resp. notifikovat Evropská komise. Po notifikaci programu vypíše MPO výzvu s detailními informacemi a upřesněním náležitostí žádosti. Program se bude týkat podnikatelů, kteří museli kvůli mimořádným opatřením zcela uzavřít provozovny pro prodej zboží a služeb. Podstatou programu je rozložení nákladů mezi pronajímatele (může poskytnout slevu 30 % z nájemného), nájemce (musí uhradit 70 % nájemného před slevou) a stát (přispěje nájemci 50 % nájemného před slevou). Týkat se bude nájemních vztahů ve 2. čtvrtletí 2020. Jako pozitivní aspekty návrhu hodnotí HK ČR, že:

  1. Poskytování slevy není pronajímatelům ukládáno jako povinnost, ale možnost
  2. Nájemce si musí slevu s pronajímatelem aktivně vyjednat (není jen pasivním příjemcem).

Naopak za negativní lze označit malou flexibilitu programového rámce – pevně stanovená výše slevy a příspěvku a nic mezi tím.