Využíváte slevy na daních?

OSVČ mohou při vyplňování daňového přiznání u daně z příjmu fyzických osob využít celou řadu slev. Většinu zvýhodnění je možné uplatňovat mě-síčně, jen slevu na manžela či manželku při ročním zúčtování. Významné bonusy existují i u ostatních daní. Jejich shrnutí včetně informací o letošních novinkách i užitečný přehled slev za zdaňovací období 2015 najdete zde: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/vyuzivate-slevy-na-danich-nabizime-jejich-prehled-73690.html