Veřejné zakázky

TERMÍN:  2. 3. 2022 (8:00 – 16:00 s pauzou na oběd)

MÍSTO:   OHK Šumperk, Jílová 1550/1, 787 01  Šumperk

LEKTOR:  doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. je advokátem, který se ve své praxi zaměřuje především na expertní činnost v oblasti veřejných zakázek a PPP projektů, včetně problematiky čerpání dotací a porušení rozpočtové kázně. Dva roky působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Je akademický pracovník Mendelovy univerzity a autor čtyř monografií v odvětví veřejných zakázek.

Časová dotace: 7 hodin

OBSAH SEMINÁŘE:

 • Pojetí právní úpravy veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a prováděcích předpisů.
 • Definice zadavatele a jejich druhy. Veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel.
 • Vymezení veřejné zakázky a jejich druhy. Veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce.
 • Definice dodavatele a specifika jeho postupu dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Jak se dozví o veřejné zakázce?
 • Kvalifikace dodavatele.
 • Postup v jednotlivých zadávacích řízení krok za krokem a detailní popis jednotlivých fází a vysvětlení, jak činit úkony v zadávacím řízení.
 • Přezkumné řízení, námitky k zadavateli, návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
 • Změny v oblasti veřejných zakázek (používání datových schránek, prokazování kvalifikace, vztah dodavatele a subdodavatele).
 • Náležitosti nabídky dodavatele.
 • Aktuální rozhodovací praxe.
 • Přezkumné řízení.

Cena semináře:

 • pro členy v rámci projektu:   ZDARMA (v rámci podpory de minimis v projektu)
 • pro členy bez účasti v projektu:   1.500,- Kč / bez DPH
 • pro nečlenské firmy:   1.950,- Kč / bez DPH

KAPACITA KURZŮ JE 12 OSOB. V rámci podpory de minimis mohou členské firmy OHK Šumperk pro své zaměstnance bezplatně využívat všechna školení, která realizujeme v projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Šumperk.

Rezervační formuláře zasílejte na email: vzdelavani@ohk-sumperk.cz

Vaše dotazy ohledně zapojení do projektu prosím směřujte na email: sloncikova@ohk-sumperk.cz , tel. 606 736 781 

Máte zájem o školení na jiné téma? Ozvěte se a domluvíme se individuálně.