Seminář: POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE V BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – NOVÝ TERMÍN!

Okresní hospodářská komora Šumperk pořádá seminář na téma:

„POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE V BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI“

Podnikáte a jste zaměstnavatel? Znáte svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? Víte jak chránit své zaměstnance, ale i sami sebe? Jak zajistit bezpečné pracoviště? Víte jak postupovat při vzniku pracovního úrazu, mimořádné události nebo kontrole orgány státu? Nemáte čas studovat rozsáhlou a neustále se měnící právní úpravu, znáte důsledky neplnění povinností?

Termín konání:                 31. 5. 2018, 9:00 – 12:00 hodin

Místo konání:                   Školicí středisko – Elzaco spol. s r.o., B. Němcové 727/10, 787 01 Šumperk

Přednášející:                     Ing. Václava Kociánová a Ing. Martin Keltoš

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE V PŘÍLOHÁCH KE STAŽENÍ: POZVÁNKA A REZERVAČNÍ FORMULÁŘ